Po trzecie przypomnieli, że błogosławieństwa można udzielić każdej osobie, ale należy „unikać udzielania błogosławieństwa” parom nieregularnym czy też parom tej samej płci. „Takie błogosławieństwo może być odebrane przez innych wierzących jako przyzwolenie na grzech” – wskazali białoruscy biskupi.Wcześniej analogiczne oświadczenie wydali biskupi Ukrainy oraz biskupi WęgierPolscy biskupi nie zajęli oficjalnego stanowiska. W grudniu notatkę na ten temat ogłosił rzecznik KEP ks. Leszek Gęsiak SJ, wskazując, że w Polsce nie wprowadza się błogosławieństw par homoseksualnych. Niektórzy biskupi – jak prymas Wojciech Polak – dezawuowali jednak autorytatywność tej notatki, sugerując, że nie odpowiada ona stanowisku wszystkich biskupów.

Znadniemna.pl za Catholic.by, PCh24.pl, fot.: Catholic.by