HomeBiałoruśDzieła autora libretta do moniuszkowskiej „Sielanki” zostały uznane za ekstremistyczne

Dzieła autora libretta do moniuszkowskiej „Sielanki” zostały uznane za ekstremistyczne

Białoruskie sądy i prokuratura przebiły kolejne „dno” w odnajdywaniu i ściganiu na Białorusi „ekstremistów”. Sąd rejonowy miasta Żytkowicze w obwodzie homelskim na wschodzie Białorusi wydał werdykt, na którego mocy za ekstremistyczne uznany został dwutomowy zbiór wierszy klasyka białoruskiej literatury, poety epoki romantyzmu Wincentego Dunina-Marcinkiewicza.

Werdykt sądu ma charakter bezprecedensowy, gdyż po raz pierwszy na indeksie znalazła się produkcja państwowego wydawnictwa „Mastackaja Litaratura” (pol. Literatura Piękna).

Chodzi o dwutomowy zbiór dzieł pisarza pt. „Utwory dramatyczne, wierszowane opowieści i opowiadania”.

Ściganie przez białoruskie władze dzieł białoruskiego klasyka odbywa się wedle wyraźnego klucza. Z obszernej spuścizny literackiej Dunina-Marcinkiewicza łukaszenkowscy prokuratorzy i sędziowie starają się wyeliminować  dzieła, w których autor  zgodnie z duchem czasu, w którym mieszkał, nawołuje do walki z rosyjskim imperializmem.

W sierpniu bieżącego roku, prokuratura Mińska uznała za ekstremistyczne dwa wiersze poety, pochodzące z okresu Powstania Styczniowego, a mianowicie utwory „Wiatry wieją” oraz „Rozmowa starego dziadka”. Ten drugi w wersji pisanej białoruską łacinką rozpoczyna się słowami:

 Ej, skażycie, dobry ludzi!

Szto heta na świecie budzie?

Czy Boh nie zmiłujetsa nad nami

I daść pahinuć pad Maskalami?

Wincenty Jakub Dunin-Marcinkiewicz herbu Łabędź uważany jest za poetę białoruskiego oraz polskiego. Tworzył bowiem w obu językach. Urodził się w 1808 roku w folwarku Paniuszkiewicze pod Bobrujskiem. Uważany jest za klasyka białoruskiej literatury oraz  za twórcę białoruskiego teatru. Opera Dunina – Marcinkiewicza “Sielanka”, do której muzykę ułożył Stanisław Moniuszko, jest uznawana za pierwszą operę białoruską.  Moniuszko napisał ogółem cztery opery do librett klasyka białoruskiej literatury. Będąc z pochodzenia drobnym szlachcicem wyznania katolickiego Dunin Marcinkiewicz żywo interesował się kulturą i językiem warstwy chłopskiej Białorusi. Jego najwybitniejszymi dziełami są: komedia “ Szlachta pińska”, będąca satyrą na carską biurokrację  i poemat “Hapon”, opowiadający o ciężkiej doli chłopstwa pańszczyźnianego.

W dniu 3 września 2016 roku na Placu Wolności w Mińsku odsłonięty został wspólny pomnik autorów „Sielanki”- siedzących obok siebie Wincentego Dunin Marcinkiewicza i Stanisława Moniuszki.

Pomnik Stanisława Moniuszki i Wincentego Dunin-Marcinkiewicza w Mińsku, fot.: Wikipedia.org

 Znadniemna.pl na podstawie Nashaniva.com, Euroradio.fm, fot.: Wikipedia.org

Brak komentarzy

Skomentuj

Skip to content