HomeSpołeczeństwoList Prezydenta RP Andrzeja Dudy z okazji 84. rocznicy sowieckiej napaści na Polskę

List Prezydenta RP Andrzeja Dudy z okazji 84. rocznicy sowieckiej napaści na Polskę

List Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy został odczytany podczas obchodów 84. rocznicy napaści sowieckiej na Polskę przy pomniku  Poległym i Pomordowanym na Wschodzie w Warszawie.

List w imieniu Prezydenta odczytał Doradca Prezydenta RP Tadeusz Deszkiewicz.

Szanowni Państwo!

Dzisiejsza data przypomina nam, Polakom, o jednym z najtragiczniejszych wydarzeń w naszej historii najnowszej, jakim była napaść Rosji sowieckiej na Polskę. Razem z Państwem pragnę oddać hołd wszystkim ofiarom agresji dokonanej w porozumieniu z hitlerowskimi Niemcami na podstawie tajnych postanowień paktu Ribbentrop–Mołotow. Pochylam głowę na znak czci dla tych, których upamiętnia tutejszy pomnik: oficerów Wojska Polskiego i innych ofiar zbrodni katyńskiej, rodaków uwięzionych w łagrach i deportowanych w odległe rejony ZSRR.

Dziękuję wszystkim, którzy w rocznicę 17 września 1939 roku dają świadectwo narodowej pamięci. Łączę się z Państwem, składając dzisiaj kwiaty pod pomnikiem katyńskim w New Jersey. Jest naszą, współczesnych Polaków, powinnością przypominać światu o tamtych tragicznych wydarzeniach, które rozpoczęły II wojnę światową. To zobowiązanie wobec wszystkich, którzy wskutek realizacji zbrodniczego planu dwóch totalitaryzmów utracili niepodległą Ojczyznę i zostali zniewoleni przez sowieckiego dyktatora. Dziś nowy rosyjski dyktator próbuje wskrzesić to mroczne imperium. Kwestionuje prawo do samostanowienia narodów i niezależność państw, które wybrały własną drogę ku przyszłości. Usiłuje zagarnąć terytorium i podporządkować sobie naród ukraiński. Historyczne analogie tych współczesnych zagrożeń jawią się nam teraz szczególnie wyraziście. Dlatego Polska i inne kraje naszego regionu Europy, mając w pamięci swoje wcześniejsze bolesne doświadczenia, stanowczo przeciwstawiają się rosyjskiemu neoimperializmowi. I dlatego też, jak co roku, przypominamy o tamtym 17 września, aby był on przestrogą dla całego wolnego świata.

Niech pamięć o poległych i pomordowanych na Wschodzie towarzyszy nam w codziennej pracy i służbie publicznej na rzecz bezpiecznej, suwerennej Rzeczypospolitej. Niech inspiruje do działań dla budowania trwałego, sprawiedliwego pokoju i umacnia w naszych sercach miłość Ojczyzny i gotowość do poświęceń dla niej.

Cześć i chwała bohaterskim obrońcom Ojczyzny! Wieczna pamięć ofiarom sowieckiej agresji!

Z wyrazami szacunku

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzej Duda

 Znadniemna.pl za Prezydent.pl, fot.: Facebook.com

Brak komentarzy

Skomentuj

Skip to content