HomeSpołeczeństwoByły Ambasador RP na Białorusi został pełnomocnikiem ds. współpracy z białoruskimi siłami demokratycznymi

Były Ambasador RP na Białorusi został pełnomocnikiem ds. współpracy z białoruskimi siłami demokratycznymi

Polski dyplomata Artur Michalski, który od 15 maja 2018 r. do 31 sierpnia 2023 r. piastował funkcję ambasadora Rzeczypospolitej na Białorusi, został powołany na stanowisko pełnomocnika Ministerstwa Spraw Zagranicznych ds. współpracy z białoruskimi siłami demokratycznymi.

Nową funkcję w MSZ RP dyplomata podał już, jako aktualny status m. in. na swoim profilu na Twitterze. Pod jednym z ostatnich jego wpisów, który jest poświęcony więźniom politycznym reżimu, panującego za wschodnią granicą Polski, Arturowi Michalskiemu pogratulował nominacji na stanowisko pełnomocnika ds. współpracy z białoruskimi siłami demokratycznymi zastępca Swiatłany Cichanouskiej w Zjednoczonym Gabinecie Przejściowym białoruskiej opozycji, a zarazem szef „Ludowej Administracji Antykryzysowej” Paweł Łatuszka.

„Jestem wdzięczny za to, co już zrobiliście dla Białorusinów i jestem pewien, że uda nam się osiągnąć więcej, aby Białoruś stała się wolnym krajem europejskim” – napisał  białoruski polityk.

Artur Michalski opuścił Białoruś w październiku 2020 roku. Na czele polskiej ambasady do końca jego kadencji stał chargé d’affaires  – Radca Minister Marcin Wojciechowski.

Stanowisko pełnomocnika ds. współpracy z białoruskimi siłami demokratycznymi zostało wprowadzone zarządzeniem Ministra Spraw Zagranicznych RP nr 17 z dnia 29 sierpnia, które weszło w życie 1 września.

Zgodnie z dokumentem, pełnomocnikowi przypisuje się zadania „monitorowania działalności przedstawicieli białoruskiej opozycji demokratycznej przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą”, uczestniczenia w „odrębnych wydarzeniach krajowych i międzynarodowych poświęconych tematyce białoruskiej”, pomagając w organizacji „wizyt oficjalnych zagranicznych przedstawicieli białoruskiej opozycji oraz spotkań wysokiego szczebla z przedstawicielami władz polskich”.

Pełnomocnik będzie przygotowywał rekomendacji działań Ministerstwa Spraw Zagranicznych i formułował propozycje inicjatyw w obszarze współpracy z demokratycznymi środowiskami białoruskimi, w tym wspomaganie ofiar represji białoruskiego reżimu i ich ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; wspieranie współpracy Ministerstwa Spraw Zagranicznych z innymi jednostkami administracji państwowej i samorządowej, a także z organizacjami pozarządowymi w zakresie współpracy z demokratycznymi środowiskami białoruskimi.

W imieniu Polaków, pochodzących z Białorusi, gratulujemy Panu Ambasadorowi nowej nominacji i życzymy owocnej pracy na rzecz rozwoju na Białorusi instytucji demokratycznych oraz utrwalenia standardów demokracji i praw człowieka, w tym praw mniejszości narodowych!

 Znadniemna.pl na podstawie Kresy24.pl

 

Brak komentarzy

Skomentuj

Skip to content