HomeOświataPolka z Brześcia laureatką Nagrody Archipelagu Polskości 2023

Polka z Brześcia laureatką Nagrody Archipelagu Polskości 2023

Anna Paniszewa, dyrektor bezprawnie zamkniętej przez reżim dyktatorski Aleksandra Łukaszenki Polskiej Harcerskiej Szkoły Społecznej im. R. Traugutta w Brześciu, została laureatką Nagrody Archipelagu Polskości 2023, dorocznego wydarzenia, gromadzącego środowiska i organizacje, dla których patriotyzm i wolność są podstawami światopoglądu i działania.

Tegoroczna edycja Archipelagu Polskości odbyła się w warszawskim Teatrze Palladium 2 września. Jej partnerami instytucjonalnymi obok Stowarzyszenia Patriotyzm i Wolność oraz Fundacji Historycznej im. Mariana Rejewskiego były: Konfederacja Inicjatyw Pozarządowych Rzeczypospolitej i Stowarzyszenie „Marsz Niepodległości”, które tworzą Radę Koordynującą przyznającą dwie nagrody i cztery wyróżnienia Archipelagu Polskości.

Nagrody Główne Archipelagu Polskości są przyznawane w kategoriach: „osoba prawna” oraz „osoba fizyczna”.

W pierwszej kategorii Rada Koordynująca Archipelagu Polskości postanowiła wyróżnić Federację Stowarzyszeń Weteranów i Sukcesorów Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej. Nagroda została przyznana jako wyraz docenienia wieloletniej działalności Federacji, skupiającej organizacje kombatanckie i sukcesorskie, w tym jej przyczynienia się do promowania postaw patriotycznych. Nagrodę odebrał zasłużony dla sprawy polskiej 93-letni prezes Federacji ppłk. dr. inż. Leonard Kapiszewski.

Drugą z Nagród Głównych (dla osoby fizycznej) otrzymała Anna Paniszewa, dobrze znana w polskich środowiskach patriotycznych nauczycielka z Brześcia nad Bugiem. Laureatka była prześladowana przez reżim dyktatorski Aleksandra Łukaszenki za kultywowanie polskiej historii, w tym upamiętnianie walk Armii Krajowej i polskiego podziemia niepodległościowego po roku 1945. Za organizację w 2021 roku w Harcerskiej Szkole Społecznej im. R. Traugutta w Brześciu obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych została wtrącona do białoruskiego aresztu, w którym spędziła kilka miesięcy, po czym w maju tegoż roku została wydalona z terytorium Białorusi do Polski, w której zmuszona była zamieszkać ze względów bezpieczeństwa.

Laureatka Nagrody Głównej Archipelagu Polskości Anna Paniszewa, fot.: Facebook.com

Na Białorusi organizatorce życia harcerskiego w Brześciu nad Bugiem wciąż grozi prześladowanie karne, a prowadzona przez nią szkoła harcerska jest bezprawnie zamknięta pod absurdalnym zarzutem „propagowania nazizmu”. Cześć nauczycieli placówki oraz uczniowie z rodzinami, podobnie jak pani dyrektor, zmuszeni zostali do zmiany miejsca zamieszkania i przesiedlenia się do Polski. Pozostająca w Brześciu część harcerskiej wspólnoty natomiast zmaga się z nową rzeczywistością, w której dominują propaganda wojny i przemocy oraz nie są przestrzegane prawa człowieka i dziecka.

Na stronie internetowej Forum Polskich Inicjatyw Lokalnych Brześcia i Obwodu Brzeskiego, w ramach którego działała Harcerska Szkoła Społeczna im. Romualda Traugutta czytamy, że codziennością dla brzeskich harcerzy jest rzeczywistość, w której łukaszenkowscy „propagandyści szydzą z Polaków, a Polskę określają jako wrogie państwo”.

„W tych warunkach praktycznie niemożliwe jest wychowanie samodzielnie myślącej młodzieży z tożsamością Polaka i Patrioty” – uważa Anna Paniszewa, której z terytorium Polski udaje się utrzymywać stały kontakt ze swoimi pozostającymi w Brześciu wychowankami i nawet organizować dla nich wyjazdy do Polski.

W czasie tegorocznych wakacji letnich Annie Paniszewej udało się zorganizować pobyty edukacyjne dla dzieci z Brześcia w czterech polskich województwach. Dzieciaki odpoczywały i poznawały polską historię oraz kulturę, doskonaląc przy okazji posługiwanie się językiem polskim, między innymi w Wielkopolsce, na Pomorzu Gdańskim, Mazowszu oraz na Lubelszczyźnie.

Znadniemna.pl na podstawie Archipelagpolskosci.org.pl , Forumbrzeskie.pl, fot.: Facebook.com

Brak komentarzy

Skomentuj

Skip to content