HomeBiałoruśFreedom House: Białoruś szybko zmienia się w kolonię putinowskiego projektu imperialnego

Freedom House: Białoruś szybko zmienia się w kolonię putinowskiego projektu imperialnego

Organizacja Freedom House, broniąca prawa człowieka i monitorująca stan demokracji na świecie, opublikowała raport pt. „Narody w okresie przejściowym 2023” na temat przemian demokratycznych, zachodzących w 29 państwach Europy Wschodniej, Kaukazu oraz Azji Środkowej, należących niegdyś do bloku socjalistycznego i będących satelitami bądź składową częścią ZSRR.

Białorusi w raporcie Freedom House przyznano jeden z najniższych możliwych wskaźników stanu demokracji – 1,11 punktu (dla porównania: Albania ma ten wskaźnik na poziomie 3,79 punktów, a Estonia aż 6,00 punktów). Panujący na Białorusi ustrój scharakteryzowano jako „konsolidowany reżim autorytarny”.

Identycznie, jak na Białorusi, oceniona została w raporcie sytuacja ustrojowa i polityczna Rosji (wskaźnik stanu demokracji w państwie Putina stanowi 1,11 punktu ).

Analitycy Freedom House znaczną część raportu poświęcili wojnie Kremla, prowadzonej przeciwko Ukrainie i następstwom, jakie ten konflikt ma dla innych krajów. Oto jak oceniony został wpływ wojny na Białoruś: „Wojna Moskwy szczególnie, ale istotnie odbiła się na Białorusi, która szybko zmienia się w kolonię putinowskiego projektu imperialnego. Rosyjscy wojskowi wykorzystywali białoruskie terytorium do pierwszych ataków na północną Ukrainą, i od tego czasu Białoruś znajdowała się pod nadzwyczajną presją, wymuszającą na niej zrzeczenie się znacznej części suwerenności oraz wzięcie bardziej bezpośredniego udziału w inwazji. Tymczasem Aleksander Łukaszenka, który swoim panowaniem jest zobowiązany wsparciu Rosji, po swojej fałszywej reelekcji w 2020 roku, zastosował wiele środków represji wewnętrznych, stosowanych w Rosji. Przetestował także nowe metody, przywłaszczając „środki solidarności”, ofiarowane przez obywateli na rzecz białoruskiego ruchu demokratycznego i przekierowując je do organizacji kontrolowanych przez państwo” – czytamy w raporcie.

W całości raport Freedom House jest dostępny w języku angielskim na stronie tej organizacji: Freedomhouse.org 

Znadniemna.pl na podstawie Svaboda.org, ilustracja – logo Freedom House, źródło: Facebook.com/FreedomHouseDC

Brak komentarzy

Skomentuj

Skip to content