HomeBiałoruśKto nie opuści Białorusi bez zgody KGB i Łukaszenki

Kto nie opuści Białorusi bez zgody KGB i Łukaszenki

Od dnia dzisiejszego – 17 maja – obywateli Republiki Białorusi obowiązuje znowelizowana ustawa, regulująca wyjazd z kraju i wjazd na jego terytorium.

Nowe prawo pozwala organom policji politycznej, czyli m.in. KGB, ograniczać wyjazd z kraju  nie tylko osobom, które znajdują się w prewencyjnym rejestrze organów bezpieczeństwa państwa, ale także tym, których „wyjazd jest sprzeczny z interesami bezpieczeństwa narodowego Republiki Białoruś”. O tym  kto zostanie uznany za osobę należącą do tej ostatniej grupy zdecyduje samo kierownictwo KGB. Wprowadzany przez nie zakaz obowiązywać przez okres do sześciu miesięcy. Nie jest jasne według jakich kryteriów  i jacy konkretnie obywatele będą obejmowani zakazem opuszczania Białorusi.

Zgodnie z nowymi regulacjami podróży  zagranicznych, nie będą mogły odbywać również osoby, wobec których „toczy się postępowanie administracyjne za wykroczenia przeciwko porządkowi administracyjnemu”.

Wcześniej nie mogli opuszczać Białorusi obywatele mający zasądzone, ale niespłacone grzywny. Teraz wyjazdu zakaz wyjazdu obejmie także  takich obywateli, wobec których toczy się postępowanie administracyjne, ale sąd jeszcze nie wydał decyzji.

„Wykroczenia przeciwko porządkowi władzy” obejmują dobrze znane Białorusinom  tzw. „polityczne” artykuły Kodeksu Administracyjnego, m.in. takie jak: nieposłuszeństwo wobec milicjanta (urzędnika w ramach wykonywania jego obowiązków), naruszenie porządku organizacji lub przebiegu imprez publicznych i tak dalej.

Dopiero po uzyskaniu zgody głowy państwa będą mogli wyjeżdżać z Białorusi wysocy rangą urzędnicy. Na tej liście się znaleźli:

Przewodniczący obwodowych i mińskich miejskich komitetów wykonawczych;
Szef Służby Bezpieczeństwa Prezydenta Republiki Białorusi;
Szef Operacyjnego Centrum Analitycznego przy Prezydencie Republiki Białoruś;
Przewodniczący Komitetu Bezpieczeństwa Państwowego,
Minister Spraw Wewnętrznych;
Minister Spraw Zagranicznych;
Minister Obrony;
Minister ds. Sytuacji Nadzwyczajnych;
Przewodniczący Państwowego Komitetu Granicznego;
Przewodniczący Państwowego Komitetu Celnego;
Przewodniczący Komitetu Śledczego;
Przewodniczący Państwowego Komitetu Badań Kryminalistycznych;
Szef Państwowego Inspektoratu Ochrony roślin i zwierząt.

Rząd Białorusi określi porządek wyjazdu z Białorusi dla „szefów organów państwowych, a także szefów organizacji państwowych i pracowników świadczących usługi pomocnicze oraz techniczne dla organów państwowych, którzy otrzymali dostęp do tajemnic państwowych”.

Ustawa precyzuje, że wyjazd za granicę funkcjonariuszy organów bezpieczeństwa będzie „określany przez akt prawa lokalnego” odpowiednich agencji. Prawdopodobnie będą one miały normę „w porozumieniu z kierownictwem”. Dotyczyć to będzie funkcjonariuszy, oficerów, pracowników i personelu cywilnego formacji wojskowych i organizacji paramilitarnych Białorusi, a mianowicie:

Sił Zbrojnych Republiki Białorusi;
Organów Służby Ochrony Pogranicza;
Wojsk Wewnętrzne Ministerstwa Spraw Wewnętrznych;
Organów Bezpieczeństwa Państwowego;
Wojsk  Transportowych;
Służby Bezpieczeństwa przy Prezydencie Republiki Białoruś;
Centrum Operacyjno-Analitycznego przy Prezydencie Republiki Białoruś;
Finansowyvh agencji śledczych – Komitetu Kontroli Państwowej;
Komitetu Śledczego;Państwowej Komisji Badań Kryminalistycznych;
Organów spraw wewnętrznych;
Organów i jednostek do spraw sytuacji nadzwyczajnych;
Państwowego Inspektoratu Ochrony Fauny i Flory przy Prezydencie Republiki Białoruś;
Państwowej3 Służby Kurierskiej podlegającej Ministerstwu Komunikacji i Informatyzacji.
Ustawa stanowi również, że można im odmówić wyjazdu z kraju „w celu zapewnienia interesów bezpieczeństwa narodowego do czasu ustania okoliczności uniemożliwiających ich wyjazd”.

Ponadto, jeśli ta kategoria osób posiada paszport biometryczny na czas pełnienia służby, jest zobowiązana do przekazania go służbie personalnej swojej organizacji.

Nowe regulacje zaczną obowiązywać  tzw. „politycznych”, czyli prześladowanych za aktywność opozycyjną  – pół roku po opublikowaniu ustawy. Pozostałe przepisy zaś, już obowiązują  od wczoraj.

Przypomnijmy, że projekt ustawy został złożony w parlamencie latem ubiegłego roku. Dokument został uchwalony w pierwszym czytaniu przez Izbę Reprezentantów w październiku ubiegłego roku i w drugim czytaniu w kwietniu tego roku. Jednocześnie wprowadzono do niego poprawki: np. rozszerzono listę funkcjonariuszy służb bezpieczeństwa, którym można odmówić prawa do wyjazdu za granicę, o leśniczych.

Następnie projekt ustawy został zatwierdzony w Radzie Republiki, a potem podpisany przez Aleksandra Łukaszenkę, nabywając moc prawną.

 Znadniemna.pl za Kresy24.pl/ Zerkalo.io, fot.: Hpravy.org

Brak komentarzy

Skomentuj

Skip to content