HomeKonkursy i ogłoszeniaKonkurs stypendialny Studium Europy Wschodniej

Konkurs stypendialny Studium Europy Wschodniej

Studium Europy Wschodniej ogłasza XXIII doroczny konkurs na STYPENDIA WSCHODNIE – STUDIA MAGISTERSKIE II STOPNIA. Stypendia umożliwiają realizację 2-letnich, magisterskich „Studiów Wschodnich UW” w okresie od 1.X.2023 r. do 30.VI.2025 r. Stypendia przeznaczone są dla kandydatów z Europy Wschodniej, Bałkanów, Kaukazu i Azji Środkowej.

Celem utworzenia „Stypendiów Wschodnich”, pochodzących z funduszy budżetowych RP, jest kształcenie młodych specjalistów z innych krajów. W ogłaszanych dotąd  konkursach stypendialnych wystartowało łącznie prawie 1000 kandydatów z 22 krajów. Od kandydatów ubiegających się o stypendium oczekuje się: wiek do 35 lat; ukończenia wyższych studiów humanistycznych w swoim kraju (dyplom magistra lub specjalisty); dobrej, ogólnej orientacji w problematyce Europy Wschodniej, Europy Środkowej, Rosji, Azji Środkowej i Kaukazu, zwłaszcza okresu XIX–XX w. i zagadnień  współczesności, szczególnie lat 1980-tych i po 1991 r.; znajomości języka polskiego oraz języka angielskiego na poziomie gwarantującym rozumienie wykładów i korzystanie z literatury.

Preferowane są kandydatury osób mogących już wykazać się osiągnięciami naukowymi lub aktywnością organizacyjną. Program studiów obejmuje zagadnienia historii i współczesności Europy Środkowo-Wschodniej, Rosji i całego obszaru postkomunistycznego, skupia się na historii, sprawach narodowościowych i politologicznych, ale zawiera także elementy historii sztuki, literatury, kultury, socjologii, geografii, demografii, prawa, ekonomii i in. Program obejmuje także naukę 1 języka regionalnego.

Termin przyjmowania zgłoszeń – do 10 kwietnia 2023 r.

Oprócz tego ogłoszono nabór do Wschodniej Szkoły Letniej na rok 2023

Wschodnia Szkoła Letnia organizowana jest od 1992 r. przez Studium Europy Wschodniej UW. Gromadzi corocznie młodych badaczy z różnych dziedzin nauk humanistycznych. Uczestnicy Szkoły nie mogą pochodzić z Polski. Wykłady prowadzi zmieniająca się grupa wybitnych specjalistów, pochodzących z Polski, Europy Zachodniej i Ameryki. Na program Szkoły składają się: seria wykładów, seminaria (kilka bloków tematycznych do wyboru), objazdy naukowe oraz prezentacje instytutów, bibliotek i archiwów.

Zgłoszenia można nadsyłać do 20 maja 2023 r. na adres: [email protected]

WARUNKI UCZESTNICTWA

  1. Wschodnia Szkoła Letnia odbędzie się w dniach 30 czerwca – 17 lipca 2023 r. w Warszawie.
  2. Szkoła przeznaczona jest dla słuchaczy z krajów Europy Środkowej i Wschodniej, Bałkanów, Azji Środkowej i Kaukazu.
  3. Pełnoprawnymi uczestnikami Szkoły mogą być wyłącznie cudzoziemcy, absolwenci studiów wyższych, prowadzący własne badania naukowe, którzy nie przekroczyli 35. roku życia.
  4. Od kandydatów wymaga się znajomości dwu języków wykładowych Szkoły: polskiego i angielskiego, obu w stopniu pozwalającym na rozumienie i korzystanie z wykładów.
  5. Preferowane będą kandydatury osób specjalizujących się w różnorodnych zagadnieniach historii i współczesności Europy Wschodniej, zwłaszcza XIX-XXI w., kultury, literatury, sztuki, a także transformacji krajów regionu.
  6. Program Szkoły składa się z serii wykładów i seminariów (jedno seminarium do wyboru – wedle tematów własnych, naukowych zainteresowań i badań uczestników Szkoły) oraz objazdów naukowych z zakresu historii sztuki i kultury, zawiera także w sobie prezentacje instytutów, archiwów i bibliotek naukowych. Słuchacze, którzy wypełnią wszystkie przewidziane programem wymagania otrzymają dnia 17 lipca 2023 r. „Dyplom Wschodniej Szkoły Letniej”.
  7. Kandydaci spełniający merytoryczne warunki pełnego uczestnictwa mogą ubiegać się o dofinansowanie kosztów pobytu w Szkole (hotel, wyżywienie, wykłady, materiały, objazdy naukowe, itd.).

Kandydaci proszeni są o pisanie do organizatorów konkursów pod adresy: [email protected] (Wschodnia Szkoła Letnia), albo [email protected]

Znadniemna.pl na podstawie studium.uw.edu.pl, oprac. Marta Tyszkiewicz 

Brak komentarzy

Skomentuj

Skip to content