HomeSpołeczeństwoOświadczenie Zarządu Fundacji Wolność i Demokracja

Oświadczenie Zarządu Fundacji Wolność i Demokracja

Zarząd Fundacji Wolność i Demokracja wczoraj 9 lutego w związku z skazaniem Andrzeja Poczobuta wydał oświadczenie, które zamieszczamy poniżej.

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU FUNDACJI WOLNOŚĆ I DEMOKRACJA

Andrzej Poczobut, polski dziennikarz, aktywista, działacz polskiej mniejszości na Białorusi oraz przyjaciel Fundacji Wolność i Demokracja został skazany w politycznym procesie przez sąd w Grodnie na osiem lat więzienia o zaostrzonym rygorze. Fundacja Wolność i Demokracja odnosząc się do tego wydarzenia, stanowczo potępia praktyki białoruskiego reżimu kierowanego przez Aleksandra Łukaszenkę.

Działania władz Białorusi godzą w istotę demokracji i sprzeniewierzają się jednemu z naczelnych praw przynależnych człowiekowi – wolności. Tym samym godzą w fundamentalne idee, które stanowią o istocie naszej fundacji. Co zresztą wprost jest wyrażone w jej nazwie.

Trwający od 16 stycznia a zakończony 7 lutego proces, w którym niesłusznie został skazany Andrzej Poczobut, miał charakter jednoznacznie polityczny. W istocie był on kontynuacją trwających od dawna prześladowań polskiej mniejszości na Białorusi jak też samego Andrzeja Poczobuta. Polski działacz został oskarżony w sprawie karnej o „podżeganie do nienawiści”. W istocie naraził się białoruskiemu reżimowi poprzez głoszenie prawdy o niedemokratycznym i niejednokrotnie zbrodniczym systemie. Głosił ją poprzez swoje publikacje prasowe, książki, czy wystąpienia publiczne. Popularyzował także wiedzę historyczną o zbrodniczej względem Polaków i Białorusinów polityce władz dawnego ZSRR, do którego spuścizny jawnie odwołuje się Aleksander Łukaszenko.

Za  głoszenie prawdy Andrzej Poczobut spotkał się z zemstą ze strony reżimu. Fundacja Wolność i Demokracja stanowczo potępia działania władz Białorusi oraz niesłuszny wyrok sądu w Grodnie. Zarazem deklarujemy pełne wsparcie dla naszego rodaka i przyjaciela Andrzeja Poczobuta oraz wszystkich jego bliskich.

Andrzej był od zawsze przyjacielem Fundacji i osobą niejednokrotnie blisko powiązaną z naszymi działaniami. Towarzyszył nam w samych jej początkach. Rozbicie Związku Polaków na Białorusi w 2005 roku oraz zamknięcie polskich mediów stanowiły jedną z głównych motywacji do powołania naszej fundacji. Andrzej Poczobut od zawsze nas wspierał, my zaś wspieraliśmy jego oraz Związek Polaków na Białorusi. Dziś nie może być inaczej.

Wyrażamy wsparcie, ale także wdzięczność i uznanie wobec Andrzeja Poczobuta i jego dokonań. Redakcja czasopism polskich na uchodźctwie, praca w polskich mediach na Białorusi, tworzenie programu „Nad Niemnem” emitowanego w TV Polonia przygotowywanego przez naszą fundację, prowadzenie licznych projektów tożsamościowych czy kultywowanie miejsc pamięci na Białorusi – to tylko niektóre z długiej listy dokonań Andrzeja Poczobuta, z uwagi na które należy mu się największy szacunek. Przede wszystkim zaś z uwagi na wytrwałe i niezłomne głoszenie prawdy.

Nie ma i nie będzie naszej zgody na prześladowanie naszych rodaków przez białoruski reżim. A nasze wsparcie względem Polaków na Białorusi nigdy nie ustanie.

Zarząd Fundacji Wolność i Demokracja

Znadniemna.pl za wid.org.pl

Brak komentarzy

Skomentuj

Skip to content