HomeBiałoruśMarionetkowy parlament Łukaszenki ogranicza Białorusinom możliwość opuszczania kraju

Marionetkowy parlament Łukaszenki ogranicza Białorusinom możliwość opuszczania kraju

Deputowani parlamentu Białorusi,  posłusznego dyktatorowi Alaksandrowi Łukaszence, w pierwszym czytaniu uchwalili nowelizację ustawodawstwa regulującego zasady opuszczania Republiki Białorusi  przez jej obywateli.

Na mocy nowego prawa KGB Białorusi otrzymał możliwość ograniczania podróżowania Białorusinów za granicę na okres półroczny, jeśli „wchodzi to w sprzeczność z interesami bezpieczeństwa narodowego Republiki Białorusi”.

Ponadto opuszczanie kraju zostanie zabronione tym, przeciwko komu toczy się postępowanie  administracyjne, wszczęte  na podstawie kodeksu wykroczeń i nie zakończone werdyktem sądowym.   Oznacza to zablokowanie podróżowania za granicę wielu, pozostającym na wolności białoruskim opozycjonistom.

Do kategorii osób, którym opuszczanie terenu Białorusi zostanie ograniczone, trafią wszyscy potencjalni poborowi, a także rezerwiści. Ich wyjazd za granicę może być regulowany przez komisariaty wojskowe, do których są oni przypisani.

Pozwolenie na wyjazd za granicę będą musieli otrzymywać u swojego kierownictwa pracownicy resortów siłowych, zarówno mundurowi, jak też tak zwana obsługa cywilna tych resortów. W niektórych przypadkach kierownictwo resortu może zażądać od swoich pracowników oddania na przechowanie posiadanych przez nich dokumentów tożsamości., umożliwiających przekraczanie granicy państwowej.

Do kategorii obywateli, dla których wyjazd za granicę może zostać ograniczony trafią także państwowi urzędnicy wszystkich szczebli. Ich prawo do opuszczania Białorusi zostanie uregulowane przez instrukcje rządowe.

Zgodnie z nowym prawem wszyscy Białorusini, mieszkający poza granicami Białorusi, powinni zgłosić swój pobyt w tym czy innym kraju w odpowiednim białoruskim konsulacie.

Znadniemna.pl na podstawie Nashaniva.com, Belta.by

Brak komentarzy

Skomentuj

Skip to content