HomeSpołeczeństwoRada Polonii Świata potępiła prześladowanie Polaków na Białorusi

Rada Polonii Świata potępiła prześladowanie Polaków na Białorusi

Delegaci Zjazdu Rady Polonii Świata, który odbył się 17 września w Wilnie uchwalili rezolucję potępiającą władze Białorusi za prześladowanie w tym kraju polskiej mniejszości narodowej.

Niżej zamieszczamy treść uchwalonego dokumentu w językach polskim i angielskim:

Rezolucja Walnego Zjazdu Rady Polonii Świata dot. Białorusi

Walny Zjazd Rady Polonii Świata wyraża oburzenie i potępia władze białoruskie za likwidację polskich niezależnych organizacji i szkół na Białorusi, i za brutalne prześladowanie polskich działaczy niezależnych. Zjazd domaga się natychmiastowego przywrócenia majątku i struktur polskich organizacji, a szczególnie Związku Polaków na Białorusi po przewodnictwem Andżeliki Borys, i wypuszczenia z więzienia dziennikarza niezależnego Andrzeja Poczobuta. Zjazd apeluje do instytucji europejskich, do rządów wszystkich krajów demokratycznych na świecie i do wszystkich organizacji walczących o wolność słowa i wolność zrzeszania się aby interweniowali u władz Białorusi domagając się zaprzestania akcji represyjnych przeciwko polskiemu społeczeństwu na Białorusi.

 

Resolution of the General Meeting of the World Polonia Council regarding Belarus

The General Meeting of the Council of World Polish Communities expresses its indignation and condemns the Government of Belarus for liquidating all independent Polish organizations and schools in Belarus, and for its brutal treatment of Polish community activists. The Meeting demands the immediate restoration of the property and structures of Polish organizations, and particularly that of the Union of Poles in Belarus, under the presidency of Andzelika Borys, and the Polish Education Authority, as well as the release from prison of independent journalist, Andrzej Poczobut. The Meeting appeals to European institutions, to the governments of all democratic countries in the world, and to all organizations struggling for freedom of speech and freedom of assembly, urging them to intervene with the Belarusian authorities and demand an end to repressions against the Polish community in Belarus.

Znadniemna.pl za rada-polonii-swiata.org, fot.: Rada Polonii Świata

 

Najnowsze komentarze

  • Nie ma co liczyć na rządy innych krajów. My musimy się solidarnie przeciwstawić działaniom Łukaszenki.

Skomentuj

Skip to content