HomeBiałoruśWładze zburzyły pomnik na zbiorowym grobie żołnierzy AK w Stryjówce

Władze zburzyły pomnik na zbiorowym grobie żołnierzy AK w Stryjówce

Chodzi o kamienny obelisk, upamiętniający żołnierzy VII  Uderzeniowego Batalionu Kadrowego Armii Krajowej dowodzonego przez Zbigniewa Czarnockiego „Czarnego”. 20 września 1943 roku  ta jednostka stoczyła pod Stryjówką bój z żandarmerią niemiecką, tracąc 32 żołnierzy.

Konsul Generalny RP w Grodnie Andrzej Raczkowski stoi przy zniszczonym upamiętnieniu żołnierzy VII  Uderzeniowego Batalionu Kadrowego Armii Krajowej dowodzonego przez Zbigniewa Czarnockiego „Czarnego”

Nazwiska większości poległych widniały na wmurowanej w obelisk tablicy. Fakt zbiorowego  pochówku nie zatrzymał wandali w pagonach z grodzieńskiego KGB, którzy kazali Aleksandrowi  Szyszko, przewodniczącemu kołchozu „Jeziory”, na którego terenie znajduje się zbiorowy grób  żołnierski, zniszczyć upamiętnienie tak, żeby nie pozostało po nim śladu.

O  zamiarze zniszczenia jednego z najlepiej zadbanych na ziemi grodzieńskiej upamiętnień żołnierzy Armii Krajowej, poległych w walce z faszystowskim najeźdźca, jeszcze wczoraj informował redakcję Znadniemna.pl mieszkaniec miejscowości Jeziory, w którym znajduje się siedziba kołchozu o tej samej nazwie. Jak zapewniało nasze źródło „z uwagi na to, że nikt z miejscowych nie odważy się na taki akt świętokradztwa, jak zakłócanie spokoju spoczywających pod pomnikiem żołnierzy, do zburzenia upamiętnienia zaangażowali prawdopodobnie robotników ze Szczuczyna”.

Już dzisiaj otrzymaliśmy potwierdzenie sprofanowania grobu żołnierzy AK w Stryjówce od ambasadora RP na Białorusi, Artura Michalskiego, który przesłał do nas fotografię konsula generalnego RP w Grodnie Andrzeja Raczkowskiego, oddającego hołd poległym żołnierzom w miejscu ich sprofanowanego przez białoruskie władze upamiętnienia.

Żołnierze VII  Uderzeniowego Batalionu Kadrowego Armii Krajowej dowodzonego przez Zbigniewa Czarnockiego „Czarnego” zginęli pod Stryjówką w walce z żandarmerią niemiecką 20 września 1943 roku podczas przemarszu dokonywanego na rozkaz Kwatery Głównej AK na teren Nowogródzkiego Okręgu Armii Krajowej. W skład oddziału, według  badacza dziejów AK Kazimierza Krajewskiego wchodzili również partyzanci AK z powiatów sokółskiego i białostockiego.

Podczas przemarszu oddział stoczył kilka potyczek z policją i żandarmerią niemiecką. (m.in. pod Wiercieliszkami). Na postoju w Stryjówce oddział został zlokalizowany i okrążony przez oddziały niemieckie.

Pomnik na mogile żołnierzy AK postawiono w 1992 roku staraniami Światowego Związku Żołnierzy AK przy wsparciu Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa.

Nad mogiłą sprawowało opiekę Stowarzyszenie Żołnierzy AK przy Związku Polaków na Białorusi oraz Polacy z Jezior.

Znadniemna.pl

Brak komentarzy

Skomentuj

Skip to content