HomeReligiaAwanse w Watykanie. Arcybiskup Józef Staniewski wśród wybranych przez papieża

Awanse w Watykanie. Arcybiskup Józef Staniewski wśród wybranych przez papieża

W Uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła, 29 czerwca, Ojciec Święty Franciszek poświęcił paliusze i wręczył je 44 arcybiskupom z całego świata – metropolitom mianowanym w ostatnim roku. Wśród nich był metropolita mińsko-mohylewski arcybiskup Józef Staniewski.

To symboliczny gest, który wyraża jedność z Ojcem Świętym i przekazanie pasterskiej władzy. Paliusz to element stroju – wełniana wstęga z sześcioma czarnymi krzyżami, którą arcybiskup metropolita nakłada na ramiona – na ornat – w czasie sprawowania liturgii. Nowi arcybiskupi metropolici otrzymują paliusz z rąk Papieża w Rzymie, a następnie w ich archidiecezji odbywa się uroczyste nałożenie paliusza z udziałem nuncjusza apostolskiego.

Ojciec Święty rok temu, 29 września, powołał dotychczasowego sufragana diecezji grodzieńskiej biskupa Józefa Staniewskiego na urząd arcybiskupa mińsko-mohylewskiego, czyli zwierzchnika Kościoła katolickiego na Białorusi.

Arcybiskup Józef Stanewski urodził się 4 kwietnia 1969 roku we wsi Zaniewicze koło Grodna w rodzinie Romualda i Heleny Stanewskich. Po ukończeniu gimnazjum w Łucku w 1986 roku otrzymał świadectwo dojrzałości. W tym samym roku rozpoczął naukę w szkole wojskowo-technicznej, po czym w latach 1987-1989 służył w wojsku.

W 1990 roku był jednym z pierwszych kandydatów na studia w Wyższym Seminarium Duchownym w Grodnie, założonym w tym samym roku przez bpa Tadeusza Kondrusiewicza. Święcenia na diakona przyjął 8 grudnia 1994 roku, a kapłana 17 czerwca 1995 roku z rąk biskupa grodzieńskiego Aleksandra Kaszkiewicza. Skierowano go do pracy duszpasterskiej w parafii św. Wacława w Wołkowysku, gdzie w latach 1995-1996 pełnił funkcję wikariusza.

W latach 1996-1999 studiował prawo kanoniczne na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, gdzie uzyskał tytuł magistra, broniąc rozprawy pt. „Prawa procesowe stron w przypadku rozwodu”. Od 2005 roku ks. Józef Staniewski pełnił funkcję rektora Wyższego Seminarium Duchownego w Grodnie. W latach 2007-2013 odpowiadał za formację duszpasterską młodych księży w diecezji grodzieńskiej.

W 2012 roku papież Benedykt XVI mianował ks. Józefa Staniewskiego Kapelanem Jego Świątobliwości. 29 listopada 2013 roku papież Franciszek mianował prałata Józefa Staniewskiego biskupem pomocniczym diecezji grodzieńskiej oraz nadał tytuł biskupa tytularnego diecezji Tabaicara, znajdującej się w obecnej Algierii. 1 lutego 2014 roku został wyświęcony na biskupa. 3 czerwca 2015 roku Konferencja Biskupów Katolickich Białorusi wybrała biskupa Józefa Staniewskiego na swojego sekretarza generalnego.

Poprzednim zwierzchnikiem Archidiecezji Mińsko-Mohylewskiej był abp. Tadeusz Kondrusiewicz, który również pełnił funkcję przewodniczącego białoruskiego episkopatu. Duchowny po wybuchu masowych protestów na Białorusi w sierpniu 2020 roku wzywał publicznie do pokojowego rozwiązania kryzysu i zaprzestaniu stosowania przemocy wobec protestujących. Spotkało się to z krytyką Aleksandra Łukaszenki.

Abp Tadeusza Kondrusiewicz 31 sierpnia 2020 roku nie wpuścili na teren Białorusi, gdy powracał z Polski, pod pretekstem unieważnienia paszportu. Arcybiskup zamieszkał tymczasowo w Polsce, skąd zdalnie zarządzał Kościołem na Białorusi. Na Białoruś powrócił dopiero po interwencji papieża Franciszka oraz wizycie w Mińsku jego specjalnego wysłannika abp Claudio Gugerottiego, który 17 grudnia spotkał się z prezydentem Aleksandrem Łukaszenką. W wyniku przed świętami Bożego Narodzenia hierarcha powrócił na Białoruś. Duchownym, który witał go na granicy, był właśnie bp Józef Staniewski.

Znadniemna.pl

 

Brak komentarzy

Skomentuj

Skip to content