HomeBiałoruśOdszedł wybitny grodnianin, ojciec działaczki ZPB, literaturoznawca, profesor Aliaksiej Piatkiewicz

Odszedł wybitny grodnianin, ojciec działaczki ZPB, literaturoznawca, profesor Aliaksiej Piatkiewicz

11 marca w wieku 90. lat odszedł do lepszego świata wybitny grodnianin, pedagog, białoruski literaturoznawca i językoznawca zasłużony dla odrodzenia oświaty polskiej na Białorusi, profesor Aliaksiej Piatkiewicz.

Śp. Aliaksiej Piatkiewicz urodził się 30 kwietnia 1931 roku w miejscowości Nowy Świerżeń (obecnie w rejonie stołpeckim obwodu mińskiego, a przed wojną – w powiecie stołpeckim województwa nowogródzkiego II Rzeczypospolitej). Urodzony, jako obywatel Polski narodowości białoruskiej i wyznania prawosławnego po zakończeniu wojny postanowił związać życie z białoruską literaturą, językiem i kulturą. Podjął więc naukę na wydziale filologii białoruskiej na Białoruskim Uniwersytecie Państwowym w Mińsku, po ukończeniu którego wybrał karierę naukowca. W roku 1957 roku przeniósł się do Grodna, w którym podjął pracę na Uniwersytecie im. Janka Kupały, założył rodzinę, żeniąc się z dziewczyną mającą polskie korzenie i napisał swoje najwybitniejsze dzieła w zakresie filologii białoruskiej, literaturoznawstwa i krajoznawstwa, zostając  w 1971 roku członkiem Związku Białoruskich Pisarzy.

Ogółem śp. Aliaksiej Piatkiewicz napisał 527 prac literacko-krytycznych oraz kulturologicznych, wydając 16 książek, stanowiących złoty zasób białoruskiej skarbnicy literaturoznawczej, językoznawczej oraz krajoznawczej.

Śp. Aliaksiej Piatkiewicz, jako wybitny przedstawiciel środowiska naukowego Grodna nie mógł nie mieć powiązań ze środowiskiem miejscowych Polaków, którzy stanowią 25 procent mieszkańców grodu nad Niemnem. Najbliżej poprzez córkę, znaną w Grodnie znawczynię malarstwa i sztuk plastycznych Marynę Zagidulinę, był związany ze środowiskiem grodzieńskich artystów malarzy, zrzeszonych w Towarzystwie Plastyków Polskich, działającym przy ZPB. Jako  wybitny przedstawiciel środowiska naukowego Grodna śp. prof. Aliaksiej Piatkiewicz  niejednokrotnie był gościem organizowanych przez ZPB konferencji naukowych, poświęconych polskiej mniejszości narodowej na Białorusi i w ZSRR.

W roku 2017, podczas konferencji naukowej pt. „Polacy na Białorusi od końca XIX do początku XXI wieku”, prof. Aliaksiej Piatkiewicz  został odznaczony Medalem Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”, jako zasłużony dla odrodzenia polskiej oświaty na Białorusi.

Wysokie odznaczenie wręczała wówczas panu profesorowi prezes Związku Polaków na Białorusi Andżelika Borys od prawie roku więziona przez reżim dyktatora Aleksandra Łukaszenki za działalność oświatowo-kulturalną na rzecz polskiej mniejszości narodowej na Białorusi.

Grodno, 2017 rok. Prezes ZPB Andżelika Borys wręcza prof. Aliaksiejowi Piatkiewiczowi odznaczenie Stowarzyszenia „Wspólnota Polsaka”

Pożegnać się ze śp. prof. Aliaksiejem Piatkiewiczem grodnianie będą mogli jutro, 14 marca, o godzinie 9:45 w podwórzu domu przy ulicy Gorkiego 78 w Grodnie. Stąd trumna ze zmarłym zostanie przewieziona do grodzieńskiej katedry prawosławnej, na terenie której odbędzie się Msza św. pogrzebowa. Śp. prof. Aliaksiej Piatkiewicz zostanie pochowany na małej ojczyźnie w Nowym Świerżeniu.

Redakcja portalu Znadniemna.pl łączy się w bólu z rodziną zmarłego i osobiście z jego córką Maryną Zagiduliną.

Wieczny odpoczynek racz Mu dać Panie…

Znadniemna.pl

Brak komentarzy

Skomentuj

Skip to content