HomeBiałoruśRosja i Białoruś poza Europejskim Instrumentem Sąsiedztwa

Rosja i Białoruś poza Europejskim Instrumentem Sąsiedztwa

Komisja Europejska zawiesza współpracę transgraniczną i transnarodową z Rosją i Białorusią. Oznacza to między innymi, że nie zostaną dokonane żadne dalsze płatności na rzecz tych państw.

W związku z rosyjską agresją na Ukrainę i swoją decyzją o pełnym wdrożeniu wszystkich sankcji unijnych Komisja zawiesiła współpracę z Rosją i z jej sojusznikiem – Białorusią w ramach programów współpracy transgranicznej Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa (ENI – współpraca transgraniczna) oraz w ramach programu Interreg „Region Morza Bałtyckiego”.

Oznacza to między innymi, że nie zostaną dokonane żadne dalsze płatności na rzecz Rosji ani Białorusi. Zawieszenie ma skutek natychmiastowy w odniesieniu do dziewięciu programów współpracy transgranicznej ENI z Rosją i Białorusią oraz do transnarodowego programu Interreg „Region Morza Bałtyckiego” w ramach okresu programowania 2014–2020. Łączne finansowanie unijne ośmiu programów realizowanych wspólnie z Rosją wynosi 178 mln euro, a dwóch programów wspólnie z Białorusią – 257 mln euro. W zasadach współpracy transgranicznej ENI przewidziano zawieszenie takiej współpracy z państwami zewnętrznymi w przypadku naruszeń prawa międzynarodowego, praw człowieka, zasad demokracji i praworządności*.

Zawieszono również współpracę z obydwoma państwami w ramach programów z nowego okresu programowania 2021–2027.

Komisarz ds. spójności i reform ElisaFerreira powiedziała: – Rosyjska agresja wojskowa stanowi rażące naruszenie Karty Narodów Zjednoczonych, prawa międzynarodowego i ładu opartego na zasadach. Zawieszenie wszystkich programów transgranicznych i transnarodowych oraz płatności na rzecz Rosji i Białorusi, przy jednoczesnym wzmocnieniu wsparcia dla Ukrainy, stanowi konkretny wyraz polityki spójności i solidarności europejskiej z narodem ukraińskim.

Dalsze wsparcie dla Ukrainy

Jednocześnie Komisja bada w trybie pilnym prawne i operacyjne możliwości wzmocnienia istniejących programów współpracy transgranicznej między państwami UE (Polską, Węgrami, Rumunią i Słowacją) a Ukrainą, a także udziału Ukrainy w programie ENI dotyczącym basenu Morza Czarnego lub w programie na rzecz Dunaju w ramach inicjatywy Interreg.

W regionach przygranicznych UE i Ukrainy działa ponad tysiąc partnerstw między władzami regionalnymi i lokalnymi. Programy te oferują możliwości szybkiego i skutecznego wsparcia dla Ukrainy, w tym dla uchodźców.

Kontekst

Europejski Instrument Sąsiedztwa (ENI) to główny instrument finansowy polityki zagranicznej UE wobec jej wschodnich i południowych sąsiadów.

Program współpracy transgranicznej ENI na lata 2014–2020, przemianowany na „Interreg NEXT 2021–2027” w okresie programowania 2021–2027, jest finansowany w ramach europejskiej polityki sąsiedztwa i polityki spójności UE. Wspiera zrównoważony rozwój wzdłuż granic zewnętrznych UE i pomaga zmniejszać różnice w standardzie życia, rozwiązując wspólne problemy po obu stronach tych granic. Umożliwia również współpracę podmiotów regionalnych i lokalnych z UE i krajów partnerskich w oparciu o zasadę partnerstwa na równych zasadach.

Do programów współpracy transgranicznej w ramach ENI obejmujących Rosję lub Białoruś należą: „Kolarctic”, „Karelia”, „Południowo-wschodnia Finlandia/Rosja”, „Estonia/Rosja”, „Łotwa/Rosja”, „Litwa/Rosja”, „Polska/Rosja”, „Łotwa/Litwa/Białoruś”, „Polska/Białoruś/Ukraina”. Ponadto Rosja uczestniczy w programie współpracy transnarodowej „Region Morza Bałtyckiego”.

Programy współpracy transgranicznej ENI i Interreg obejmujące Ukrainę to: „Polska/Białoruś/Ukraina”, „Węgry/Słowacja/Rumunia/Ukraina”, „Rumunia/Ukraina”, „Basen Morza Czarnego” oraz „Program na rzecz Dunaju w ramach inicjatywy Interreg”.

Znadniemna.pl za poland.representation.ec.europa.eu

Brak komentarzy

Skomentuj

Skip to content