HomeSpołeczeństwoWnioskować o Kartę Polaka można także w Lublinie i Białej Podlaskiej

Wnioskować o Kartę Polaka można także w Lublinie i Białej Podlaskiej

Rząd RP poszerzył liczbę organów i placówek, wydających decyzje o przyznaniu Karty Polaka osobom polskiego pochodzenia zza wschodniej granicy Polski.

Obok wojewody podlaskiego dodatkowym organem, wydającym decyzje o przyznaniu Karty Polaka będzie wojewoda lubelski. Dzięki tej zmianie wnioski o otrzymanie Karty Polaka można będzie składać nie tylko, jak dotąd, w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku, lecz także w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie i jego delegaturze w Białej Podlaskiej. Tak wynika z przyjętej przez Radę Ministrów nowelizacji rozporządzenia w sprawie wyznaczenia wojewody właściwego w zakresie prowadzenia postępowań o przyznanie lub przedłużenie ważności Karty Polaka.

Podjęcie przez Rząd RP powyższej decyzji podyktowane jest m.in. tym, że w ostatnich kilku miesiącach białoruskie władze wydaliły z Białorusi grupę polskich dyplomatów, w tym znaczną liczbę urzędników konsularnych. Dlatego na złożenie wniosku o przyznanie Karty Polaka na Białorusi czeka się obecnie ponad pół roku.

Według oficjalnych danych na Białorusi zamieszkuje ok. 290 tys. osób narodowości polskiej. Nieoficjalnie mówi się, że liczba ta może być nawet trzykrotnie większa.

 Znadniemna.pl na podstawie rp.pl

Brak komentarzy

Skomentuj

Skip to content