HomeBiałoruśSłowo Biskupa Grodzieńskiego w związku z mianowaniem biskupa Józefa Staniewskiego metropolitą mińsko-mohylewskim

Słowo Biskupa Grodzieńskiego w związku z mianowaniem biskupa Józefa Staniewskiego metropolitą mińsko-mohylewskim

Dzięki uprzejmości Katolickiego Portalu Diecezji Grodzieńskiej Grodnensis.by publikujemy polskojęzyczną redakcję  Słowa Biskupa Grodzieńskiego, Jego Ekscelencji bpa Aleksandra Kaszkiewicza, w związku z mianowaniem biskupa Józefa Staniewskiego metropolitą mińsko-mohylewskim.

Słowo Biskupa Grodzieńskiego w związku z mianowaniem biskupa Józefa Staniewskiego metropolitą mińsko-mohylewskim

Z wielką radością i wdzięcznością Panu Bogu przyjęliśmy wiadomość o tym, że w dniu dzisiejszym Ojciec Święty Franciszek mianował Jego Ekscelencję Księdza Biskupa Józefa Staniewskiego Arcybiskupem Metropolitą Mińsko-Mohylewskim.

Jesteśmy przekonani, że w osobie nowo mianowanego Arcybiskupa Archidiecezja Mińsko-Mohylewska i cała Metropolia Kościoła Katolickiego na Białorusi otrzymała gorliwego i roztropnego pasterza, który w duchu miłości do Chrystusa Pana, odpowiedzialności i troski o dobro ludu Bożego będzie prowadził powierzoną sobie wspólnotę Kościoła lokalnego drogą wiary ku Chrystusowi, jedynemu Zbawicielowi świata i Odkupicielowi człowieka.

Słowa synowskiej wdzięczności i zapewnienia o bezwarunkowej wierności kierujemy do Ojca Świętego Franciszka, który mianując nowego Arcypasterza Metropolii Mińsko-Mohylewskiej, dał czytelny i jednoznaczny wyraz swojej ojcowskiej miłości i troski o Kościół Katolicki i lud wierny na Białorusi.

Jego Ekscelencji Księdzu Arcybiskupowi Nominatowi z serca gratulujemy, a zarazem składamy wyrazy głębokiej wdzięczności za jego ofiarną, gorliwą służbę naszemu Kościołowi na Grodzieńszczyźnie oraz za wszelkie dobro, które dzięki jego posłudze stało się naszym udziałem.

Życzymy Ekscelencji obfitego błogosławieństwa Bożego, światła Ducha Świętego, niezawodnej opieki Najświętszej Maryi Panny, dobrego zdrowia, sił fizycznych i duchowych oraz wszelkich łask w służbie Kościołowi na nowym zaszczytnym i odpowiedzialnym stanowisku.

Niech posługa pasterska Księdza Arcybiskupa będzie odzwierciedleniem posłannictwa św. Józefa – męża rozmodlonego i pokornego, uważnie słuchającego słowa Bożego i gotowego wiernie wprowadzać je w czyn, odważnego i roztropnego, który swoje posłannictwo odczytywał w kategoriach służby i osobistego poświęcenia. Niech przez posługę Księdza Arcybiskupa Nominata radość Ewangelii dociera do serc wszystkich diecezjan, pomnażając w nich miłość do Boga, wdzięczność za jego dary i pragnienie bycia jego wiernymi uczniami.

Szczęść Boże!

Grodno, 14.09.2021 r. 

Aleksander Kaszkiewicz

Biskup Grodzieński

 Znadniemna.pl za Grodnensis.by, fot.: Catholic.by

Brak komentarzy

Skomentuj

Skip to content