HomeSpołeczeństwoPolki z Białorusi na zakończeniu XXI Międzynarodowego Motocyklowego Rajdu Katyńskiego

Polki z Białorusi na zakończeniu XXI Międzynarodowego Motocyklowego Rajdu Katyńskiego

W niedzielę, 12 września, w podlaskim Drohiczynie zakończył się XXI Międzynarodowy Motocyklowy Rajd Katyński. Motocykliści byli na Ukrainie oraz podążali śladami Powstań Śląskich. Ze względu na odmowę wydania wiz, rajdowcy nie zrealizowali w tym roku planów odwiedzenia Białorusi.

Na zakończenie XXI Międzynarodowego Motocyklowego Rajdu Katyńskiego motocykliści zaprosili do Drohiczyna swoich przyjaciół z Brześcia i Lidy – prezes Oddziału Związku Polaków na Białorusi w Lidze Irenę Biernacką i prezes Forum Polskich Inicjatyw Lokalnych z Brześcia Annę Paniszewą.

Przemawia Irena Biernacka, rezes Oddziału ZPB w Lidzie

Przemawia Anna Paniszewa, prezes Forum Polskich Inicjatyw Lokalnych w Brześciu

Obie Polki zostały w maju wywiezione do Polski z białoruskiego więzienia, w którym spędziły po dwa miesiące w ramach sprawy karnej, wszczętej przez reżim Łukaszenki przeciwko działaczom polskiej mniejszości narodowej, żeby sparaliżować aktywność społeczną środowisk polskich na Białorusi.

Udział w zakończeniu XXI Międzynarodowego Motocyklowego Rajdu Katyńskiego stał się dla Polek, wyzwolonych z łukaszenkowskiego więzienia, okazją do przypomnienia o wciąż więzionych w areszcie śledczym w Żodzinie kolegach – prezes ZPB Andżelice Borys i członku Rady Naczelnej ZPB Andrzeju Poczobucie. Plakaty z ich portretami zostały wystawione przez organizatorów uroczystości na widocznym miejscu.

W ramach uroczystego zakończenia tegorocznego, już XXI Międzynarodowego Motocyklowego Rajdu Katyńskiego, w Drohiczynie odbyła się Msza św. dziękczynna za pomyślne zakończenie rajdu. W nabożeństwie, które celebrował ks. płk Henryk Polak, wzięły udział także Polki, wygnane z Białorusi przez reżim Łukaszenki.

– Przyjechałam do Drohiczyna na zaproszenie przyjaciół z Rajdu Katyńskiego – opowiada nam Irena Biernacka. Działaczka podkreśla, że w latach poprzednich rajdowcy zawsze odwiedzali Lidę i spotykali się tam na polskich cmentarzach z miejscowymi Polakami. – Dla nas było to zawsze ogromne przeżycie patriotyczne, a w tym roku odczuwamy wstyd za państwo białoruskie, które odmówiło naszym przyjaciołom wydania wiz, żeby mogli wspólnie z Polakami na Białorusi pomodlić się przy polskich grobach i zapalić na nich światełka – mówi Irena Biernacka, podkreślając, że podczas uroczystości zakończenia XXI Międzynarodowego Motocyklowego Rajdu Katyńskiego przeprosiła motocyklistów za niegodne zachowanie białoruskich władz.

Przyjaźń Oddziału Związku Polaków na Białorusi w Lidzie z Międzynarodowym Motocyklowym Rajdem Katyńskim owocowała dla lidzkich Polaków wymiernymi korzyściami, za które są oni wdzięczni motocyklistom. – W 2018 roku, prowadzona przez nasz oddział w Lidzie polska szkoła społeczna otrzymała w darze od rajdowców ogromny telewizor z funkcją SMART, który do dzisiaj służy uczniom przy okazji łączeń internetowych na ZOOM-ie, czy innych komunikatorach podczas zdalnego nauczania oraz udziału w wydarzeniach, odbywających się za pomocą łącz internetowych – opowiada Irena Biernacka.

 Znadniemna.pl

Brak komentarzy

Skomentuj

Skip to content