HomeBiałoruśProgram stypendialny im. Stefana Banacha

Program stypendialny im. Stefana Banacha

Uprzejmie informujemy, że Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej ogłosiła nabór do Programu stypendialnego im. Stefana Banacha w roku akademickim 2021/2022. Jest to program Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej umożliwiający obywatelom krajów rozwijających się podjęcie studiów II stopnia w trybie stacjonarnym w języku polskim lub angielskim w uczelniach publicznych i niepublicznych nadzorowanych przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.
Celem Programu jest wspieranie rozwoju społeczno-gospodarczego państw rozwijających się poprzez podnoszenie poziomu wykształcenia i kwalifikacji zawodowych obywateli tych państw. Program jest rezultatem połączenia dotychczasowych programów stypendialnych: Programu im. I. Łukasiewicza oraz Programu im. S. Banacha. Jest to inicjatywa realizowana w ramach programu polskiej pomocy rozwojowej przy współpracy MSZ i MEiN.
Oferta stypendialna w ramach Programu im. Stefana Banacha kierowana jest do następujących krajów: Albania, Angola, Argentyna, Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Brazylia, Czarnogóra, Etiopia, Filipiny, Gruzja, Indie, Indonezja, Irak, Iran, Jordania, Kazachstan, Kenia, Kolumbia, Kosowo, Liban, Macedonia Północna, Meksyk, Mołdawia, Nigeria, Palestyna, Peru, RPA, Senegal, Serbia, Tanzania, Tunezja, Ukraina, Uzbekistan, Wietnam. Program umożliwia podjęcie studiów II stopnia na uczelniach nadzorowanych przez MEiN w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych, nauk rolniczych oraz nauk ścisłych i przyrodniczych. Obywatele krajów Europy, Kaukazu Południowego i Azji Centralnej mają możliwość podjęcia studiów również w dziedzinie nauk humanistycznych oraz nauk społecznych, za wyjątkiem kierunków filologicznych w zakresie języka ojczystego z kraju pochodzenia beneficjenta. Przewidziano również możliwość uczestnictwa w kursie przygotowawczym poprzedzającym studia w Polsce (ścieżka polskojęzyczna) lub letnim kursie języka i kultury polskiej (ścieżka anglojęzyczna).
Nabór wniosków trwa do 21 czerwca 2021 r. do godziny 15:00 (Warszawa). Zainteresowani udziałem w Programie wysyłają zgłoszenia za pośrednictwem systemu teleinformatycznego NAWA. Szczegółowe informacje, w tym ogłoszenie o naborze, dokumenty do pobrania oraz link umożliwiający złożenie wniosku o udział w programie dostępne są na stronie https://nawa.gov.pl/…/program-stypendialny-im-stefana…
Znadniemna.pl za Konsulat Generalny RP w Brześciu/nawa.gov.pl

Brak komentarzy

Skomentuj

Skip to content