HomeFilmyMsza święta w intencji Polaków, więzionych przez reżim Łukaszenki (WIDEO)

Msza święta w intencji Polaków, więzionych przez reżim Łukaszenki (WIDEO)

We wtorek, 4 maja, w podwarszawskich Ząbkach, w kościele parafialnym pw.  Świętej Trójcy, odprawiona została Msza święta w intencji więzionych w mińskim areszcie śledczym „Waładarka” działaczy Związku Polaków na Białorusi: prezes ZPB Andżeliki Borys, prezes Oddziału ZPB w Lidzie Ireny Biernackiej, prezes Oddziału ZPB w Wołkowysku Marii Tiszkowskiej oraz członka Zarządu Głównego ZPB Andrzeja Poczobuta.

Nabożeństwo, które odprawił ks. Dawid z parafii w Ząbkach, zainicjowało od wielu lat współpracujące z ZPB Stowarzyszenie Łagierników Żołnierzy Armii Krajowej z siedzibą w Warszawie oraz Fundacja Pomocy i Więzi Polskiej „Kresy RP”.

Po Mszy św. do zgromadzonych w kościele wiernych, wśród których była m.in. Burmistrz Ząbek Małgorzata Zyśk przemówił prezes Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy Armii Krajowej Artur Kondrat. W mowie dziękczynnej prezes Kondrat podziękował za dowody wsparcia dla rodzin represjonowanych działaczy polskich na Białorusi Pani Burmistrz Ząbek Małgorzacie Zyśk i innym zaangażowanym we wspieranie rodaków na Białorusi osobom. Za organizację Mszy św. szczególne wyrazy wdzięczności były adresowane ks. Dawidowi z Parafii św. Trójcy.

Na zakończenie uroczystości delegacja członków Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy Armii Krajowej wraz z gośćmi złożyła wiązankę kwiatów przy pomniku bł. ks. Jerzego Popiełuszki w Ząbkach w dowód solidarności dla naszych Rodaków na Białorusi, represjonowanych przez tamtejsze władze.

Wczoraj, 4 maja, oraz w dniach poprzednich nabożeństwa i modlitwy w intencji Polaków, więzionych przez reżim Aleksandra Łukaszenki były inicjowane także przez księży katolickich, sprawujących posługę kapłańską na Białorusi, m.in. w Brzozówce koło Lidy, gdzie nabożeństwo zainicjował dawny przyjaciel ZPB, kapelan środowiska Łagierników i Żołnierzy Armii Krajowej na Białorusi ks. Andrzej Radziewicz.

Msza św., która odbyła się wczoraj o godz. 18.00 w Ząbkach była transmitowana na żywo na profilu facebookowym miejscowej parafii.

Niżej zamieszczamy nagranie tej transmisji i zachęcamy do wznoszenia modlitw w intencji naszych, więzionych przez białoruskiego dyktatora, kolegów:

Znadniemna.pl na podstawie www.facebook.com/swietatrojcazabki/ orazwww.facebook.com/Lagiernicy/

Brak komentarzy

Skomentuj

Skip to content