HomeSpołeczeństwoO Polakach na Białorusi w Sejmie RP

O Polakach na Białorusi w Sejmie RP

Delegacja Związku Polaków na Białorusi wzięła udział we wczorajszym posiedzeniu sejmowej Komisji Łączności z Polakami za Granicą.

Posiedzenie_Komisji_Sejmowej_w_sprawie_ZPB

Andżelika Borys, Mieczysław Jaśkiewicz, Wojciech Tyciński i Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz

Tematem obrad Komisji była sytuacja mniejszości polskiej na Białorusi i mechanizmy wspierania przez rząd Polski naszej organizacji, będącej, mimo działalności w warunkach podziemia, najbardziej prężną strukturą, reprezentującą społeczność polską na Białorusi.

Posiedzenie_Komisji_Sejmowej_w_sprawie_ZPB_04

Wojciech Ziemniak, Adam Lipiński i Joanna Fabisiak

Z ramienia ZPB w obradach sejmowej Komisji Łączności z Polakami za Granicą, której przewodniczy poseł na Sejm RP z ramienia partii Prawo i Sprawiedliwość Adam Lipiński, udział wzięli prezes Mieczysław Jaśkiewicz oraz przewodnicząca Rady Naczelnej ZPB Andżelika Borys.

Posiedzenie_Komisji_Sejmowej_w_sprawie_ZPB_07

Przemawia Wojciech Tyciński

Obrady Komisji zostały zainaugurowane zreferowaniem analizy MSZ o sytuacji mniejszości polskiej na Białorusi przez Wojciecha Tycińskiego, zastępcę dyrektora Departamentu Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Przedstawiciel MSZ odnotował tymczasowe zawieszenie przez władze Białorusi działań represyjnych wobec ZPB, wspominając wszakże o tym, iż nie gwarantuje to Związkowi Polaków nieskrępowanej działalności. Jako przykład tego, że władze białoruskie w każdej chwili mogą użyć mechanizmów represyjnych wobec Polaków, Wojciech Tyciński przytoczył sprawę sądową, wytoczoną przez Urząd Celny Grodna przeciwko Weronice Sebastianowicz, przewodniczącej Stowarzyszenia Żołnierzy Armii Krajowej na Białorusi.

Posiedzenie_Komisji_Sejmowej_w_sprawie_ZPB_05

Przemawia Mieczysław Jaśkiewicz

O tym, że kwestia legalizacji działalności na Białorusi demokratycznie wybranego zarządu ZPB jest podnoszona przez polską dyplomację w kontaktach ze stroną białoruską mówiła obecna na posiedzeniu wiceminister spraw zagranicznych Polski Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz. Pani minister powiedziała, że osobiście poruszyła tę kwestię podczas niedawnego spotkania z wiceminister spraw zagranicznych Białorusi Aleną Kupczyną.

Posiedzenie_Komisji_Sejmowej_w_sprawie_ZPB_02

Przedstawiciele MSZ nie potrafili sprognozować, czy i kiedy strona białoruska wykaże się gotowością do rozwiązania problemu ZPB i zwrotu Związkowi Polaków na Białorusi zajętego przy wsparciu władz przez marionetkową organizację o tej samej nazwie, mienia związkowego.

Posiedzenie_Komisji_Sejmowej_w_sprawie_ZPB_01

Z rozeznania, posiadanego przez polską dyplomację, potwierdzanego przez reprezentantów polskiej mniejszości, ufundowane przez podatnika polskiego dla rodaków na Białorusi Domy Polskie nie służą polskiej społeczności na Białorusi, po wypędzeniu z nich w 2005 roku przez władze Białorusi działaczy demokratycznego ZPB.

O bieżącej działalności ZPB opowiedział członkom Komisji prezes organizacji Mieczysław Jaśkiewicz. Natomiast przewodnicząca Rady Naczelnej ZPB Andżelika Borys zgłosiła szereg postulatów, dotyczących doskonalenia zasad współpracy między Związkiem Polaków na Białorusi, a MSZ, który dysponuje środkami, przeznaczonymi na wspieranie Polonii i Polaków za granicą. Przewodniczący Komisji Adam Lipiński zadeklarował, iż z ramienia Komisji skieruje zgłoszone przez reprezentantów ZPB postulaty do Ministerstwa Spraw Zagranicznych z żądaniem odniesienia się do nich i ich uwzględnienia we współpracy z ZPB, który działa w bardzo specyficznych i nieprzyjaznych warunkach, narażając się za swoją działalność na szykany i represje ze strony władz Białorusi.

Posiedzenie_Komisji_Sejmowej_w_sprawie_ZPB_03

Spotkanie delegacji ZPB z przewodniczącym sejmowej Komisji Łączności z Polakami za Granicą Adamem Lipińskim

Członkowie sejmowej Komisji Łączności z Polakami za Granicą wyrażali niezadowolenie z nieroztropności MSZ w zakresie przydzielania środków, przeznaczonych na wspieranie Polonii i Polaków za granicą i apelowali o większe wyczucie dyplomacji wobec specyficznych warunków, w których działa demokratyczny ZPB. Skutkiem kierowanej pod adresem MSZ krytyki ze strony posłów stała się deklaracja przedstawicieli tego resortu, iż zbadają oni możliwości doskonalenia współpracy ze Związkiem Polaków na Białorusi tak, aby zminimalizować ewentualne negatywne skutki tejże współpracy dla działaczy organizacji, funkcjonującej de facto w podziemiu.

Znadniemna.pl

Brak komentarzy

Skomentuj

Skip to content