HomeBiałoruśRadni Województwa Podlaskiego przyjęli stanowisko w sprawie represjonowania Polaków na Białorusi

Radni Województwa Podlaskiego przyjęli stanowisko w sprawie represjonowania Polaków na Białorusi

Sejmik Województwa Podlaskiego wyraża stanowczy sprzeciw wobec działań władz Republiki Białoruś, wymierzonych w Związek Polaków na Białorusi i inne organizacje społeczne oraz w mniejszość polską, zamieszkującą ten kraj – podkreślili radni w stanowisku przyjętym jednogłośnie podczas sesji nadzwyczajnej w czwartek, 1 kwietnia br.

Nadzwyczajną sesję zwołał Bogusław Dębski, przewodniczący sejmiku, na wniosek radnych wojewódzkich.

Oto treść przyjętego stanowiska:

„Sejmik Województwa Podlaskiego wyraża stanowczy sprzeciw wobec działań władz Republiki Białoruś, wymierzonych w Związek Polaków na Białorusi i inne organizacje społeczne oraz mniejszość polską, zamieszkującą ten kraj.

Solidaryzujemy się ze wszystkimi represjonowanymi i bezpodstawnie aresztowanymi, wśród których znaleźli się m.in. Andżelika Borys, przewodnicząca Związku Polaków na Białorusi oraz członkowie zarządu Związku: Andrzej Poczobut, Irena Biernacka i Maria Tiszkowska.

Podkreślamy, że Polacy na Białorusi, pielęgnując polską kulturę i język, są jednocześnie dobrymi obywatelami tego kraju, a ich aktywność społeczna czy kulturalna w żaden sposób nie zagraża państwu białoruskiemu.

Wysoko cenimy współpracę transgraniczną z Obwodami: Grodzieńskim oraz Brzeskim i pragniemy jej kontynuowania dla dobra mieszkańców.

Liczymy, że władze Republiki Białoruś rozwiążą wewnętrzne problemy społeczne w drodze dialogu.

Z całą mocą apelujemy do władz Republiki Białoruś o natychmiastowe uwolnienie wszystkich aresztowanych oraz zaprzestanie represji wobec organizacji społecznych, w tym polskich, i polskich szkół na Białorusi”.

Znadniemna.pl za wrotapodlasia.pl

Najnowsze komentarze

  • Dobrze ze pamiętacie o naszych Rodakach na Białorusi

Skomentuj

Skip to content