HomeSpołeczeństwoOŚWIADCZENIE WSPÓLNOTY POLSKICH ORGANIZACJI W AUSTRII

OŚWIADCZENIE WSPÓLNOTY POLSKICH ORGANIZACJI W AUSTRII

Oświadczenie w sprawie bezprawnego aresztowania Prezes Andżeliki Borys i członków Związku Polaków na Białorusi.

Zarząd Wspólnoty Polskich Organizacji w Austrii „Forum Polonii” stanowczo potępia bezprawne aresztowanie Andżeliki Borys, Andrzeja Poczobuta, Anny Paniszewej i innych liderów Związku Polaków na Białorusi.

Aresztowanie oddanych aktywności społecznej działaczy polskiej mniejszości narodowej w Republice Białorusi jest sprzeczne z międzynarodowymi zobowiązaniami Białorusi w zakresie ochrony praw mniejszości narodowych, ochrony praw człowieka i podstawowych wolności. Prześladowania Polaków w Republice Białorusi i ograniczanie możliwości kultywowania tożsamości narodowej w obrębie polskiej mniejszości narodowej są aktem przemocy moralnej i fizycznej w nieprzestrzegającej międzynarodowych zobowiązań polityce etnicznej władz Białorusi. Kontynuowanie podstawowych tradycji tożsamościowych jest wpisane w historię wielokulturowości białoruskiego państwa i ma zapewnić satysfakcjonującą koegzystencję ogólno społeczną na macierzystym terenie Polaków zamieszkałych w Republice Białorusi.

Postępowania białoruskich władz w sferze mechanizmów prawnych wykraczają poza wszelkie standardy i są otwartą formą prześladowania Polaków w Republice Białorusi, a przemoc i dyskryminacja w moralnych sferach życia ludzkiego jest świadectwem reżimu politycznego białoruskich władz.

Solidaryzujemy się z naszymi Rodakami w Republice Białorusi, domagamy się zaprzestania szykan polskiej mniejszości narodowej, politycznej ingerencji białoruskich władz w etniczną tożsamość narodową i uwolnienia liderów Związku Polaków na Białorusi. Szykany i aresztowania naszych Rodaków w Republice Białorusi są przejawem eksterminacji narodowościowej i łamią podstawowe prawa człowieka w koegzystencji polskiego etnosu z narodem białoruskim.

Zarząd Wspólnoty Polskich Organizacji w Austrii
„Forum Polonii”

Wiedeń, 29.03.2021

Znadniemna.pl za wspolnotapolska.org.pl

Brak komentarzy

Skomentuj

Skip to content