HomeBiałoruśAtak na polską mniejszość na Białorusi – podsumowanie dnia

Atak na polską mniejszość na Białorusi – podsumowanie dnia

Prokuratura Generalna Republiki Białorusi wszczęła sprawę karną przeciwko prezes Związku Polaków na Białorusi Andżelice Borys  oraz „innym osobom”,czołowym działaczom ZPB, którym  zarzuca się rzekome podżeganie do nienawiści na tle narodowościowym i religijnym oraz „rehabilitację nazizmu”.

25 marca rozpoczął się dla największej na Białorusi organizacji polskiej mniejszości, jaką jest Związek Polaków na Białorusi, zmasowanym atakiem ze strony białoruskich służb mundurowych. Z samego rana milicjanci przyszli z rewizją do mieszkania członka Zarządu Głównego ZPB Andrzeja Poczobuta, przeprowadzili rewizje w mieszkaniach prezesów Oddziałów ZPB w Lidzie i Wołkowysku Ireny Biernackiej i Marii Tiszkowskiej, a potem przystąpili do trwającego przez siedem godzin przeszukiwania siedziby Zarządu Głownego ZPB w Grodnie i redakcji mediów ZPB oraz zrewidowali prowadzone przez ZPB szkoły społeczne w Lidzie i Wołkowysku.

Wszystkich tych czynności milicja dokonała na zlecenie Prokuratury Generalnej Republiki Białorusi w ramach wszczętej sprawy karnej przeciwko prezes Związku Polaków na Białorusi Andżelice Borys  oraz „innym osóbom”, którymi się okazali członkowie Zarządu Głównego organizacji Andrzej Poczobut oraz prezes Oddziału ZPB w Lidzie Irena Biernacka i prezes Oddziału ZPB w Wołkowysku Maria Tiszkowska. W drugiej połowie dnia wszyscy namierzeni przez milicjantów działacze ZPB zostali przewiezieni do Mińska w celu przesłuchania i najbliższą noc spędzą w areszcie tymczasowym na ul. Okrestina w stolicy Białorusi.

Redaktorzy mediów ZPB, kiedy wladze prowadziły zmasowany atak przeciwko działaczom mniejszości polskiej na Białorusi, informowali polską i białoruską opinię publiczną o prowadzonej przeciwko Polakom na Białorusi kampanii represyjnej.

Udało nam się m.in. prześledzić na bieżąco co się działo z zatrzymanymi i przekazać informację o nich kolegom dziennikarzom w Polsce. Zadbaliśmy też  o to, żeby każdy z zatrzymanych podczas  oczekiwanych jutro przesłuchań w Mińsku otrzymał pomoc prawną od adwokata. Obrońcę dla Andrzeja Poczobuta, który jest znanym i cenionym dziennikarzem, udało się załatwić dzięki pomocy Białoruskiego Zrzeszenia Dziennikarzy (BAŻ).

O represjach wobec mniejszości polskiej na Białorusi, m.in. dzięki  nagłośnieniu w mediach, a także dzięki bezpośrednim rozmowom z redaktorami mediów ZPB, dowiedzieli się przedstawiciele Rządu RP. Na wieść o stawianiu działaczom ZPB absurdalnych zarzutów, m.in. zarzutu „rehabilitacji nazizmu” stanowczo odreagowali polscy politycy, przedstawiciele Rządu Rzeczypospolitej Polskiej i  Prezydent RP Andrzej Duda.

Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów RP Michał Dworczyk poinformował na przykład, że na wniosek szefa rządu wprowadzony został bezterminowy zakaz wjazdu do Polski dla białoruskiego sędziego, który 24 marca skazał na 15 dni aresztu prezes ZPB Andżelikę Borys. Minister Dworczyk ponadto dodał, że bezkarny nie pozostanie żaden białoruski urzędnik, który przyczyni się do prześladowania Polaków na Białorusi. Kwestię antypolskich represji ze strony reżimu Aleksandra Łukaszenki premier RP Mateusz Morawiecki nagłośnił podczas wideoszczytu Rady Europejskiej.

Skutkiem nagłośnienia haniebnych praktyk prześladowania polskiej mniejszości przez władze białoruskie na forum Unii Europejskiej stało się m.in. wydane przez szefa dyplomacji UE Josepa Borrella Oświadczenie.

Josep Borrell wspomniał  w Oświadczeniu o ostatnich aresztowaniach – prezes Związku Polaków na Białorusi Andżeliki Borys, zatrzymaniu Andrzeja Poczobuta i innych działaczy polskich. Napisał o przeszukaniach w domach działaczy Związku Polaków na Białorusi w różnych miejscowościach i dodał, że ostatnie wydarzenia pokazują, iż najnowszym celem reżimu w Mińsku stali się mieszkający na Białorusi Polacy.

Zdecydowane stanowisko, potępiające haniebne praktyki represyjne, stosowane przez reżim Aleksandra Łukaszenki wobec polskiej mniejszości narodowej, zajęło także polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych, a solidarnośc z prześladowanymi na Białorusi Polakami wyrazili politycy wszystkich ugrupowań politycznych w Polsce zarówno tych, należących do koalicji rządzącej, jak i opozycyjnych.

Liczne inicjatywy w obronie prześladowanych na Białorusi Polaków podjęły organizacje polonijne na całym globie. Specjalne oświadczenie w tej sprawie wydała m.in. Europejska Unia Wspólnot Polonijnych (EUWP).

Wieczorem na znak solidarności z prześladowanymi Polakami na Białorusi Pałac Prezydencki w Warszawie został podświetlony iluminacją z logo ZPB, a także portretami Andżeliki Borys i Andrzeja Poczobuta.

Znadniemna.pl

 

Najnowsze komentarze

  • Polacy to taki naród, im bardziej jest gnębiony tym bardziej opór stawia…reżim przeminie i łukaszenka zajmie swoje miejsce w historii obok stalina , hitera, franco, pinocheta i im podobnych, to tylko kwesta czasu…Białoruś będzie wolna…

Skomentuj

Skip to content