HomeKulturaZwiązek Polaków na Białorusi zorganizował jubileuszowe „Grodzieńskie Kaziuki”

Związek Polaków na Białorusi zorganizował jubileuszowe „Grodzieńskie Kaziuki”

Wbrew zastraszaniu i presji ze strony grodzieńskich władz Związek Polaków na Białorusi zorganizował 7 marca tradycyjny, już dwudziesty z rzędu, jarmark ku czci związanego z Grodnem św. Kazimierza, patrona Litwy i Wielkiego Księstwa Litewskiego.

Cykliczne wydarzenie kulturalne, będące najbardziej oczekiwanym świętem dla członków ZPB, kontynuujących wielowiekowe tradycje rzemiosła, rękodzieła oraz cukiernictwa, zostało już po raz dwudziesty zorganizowane w Grodnie pomimo tego, że niedługo przed jarmarkiem prezes ZPB Andżelika Borys otrzymała telefon z pogróżkami od szefa wydziału ideologii Grodzieńskiego Komitetu Wykonawczego Aleksandra Kowalenki. Urzędnik groził Andżelice Borys, że jeśli nie odwoła jarmarku, to narazi na nieprzyjemności nie tylko samą siebie, lecz także uczestników święta tradycyjnego rzemiosła.

Rezygnacja ZPB z przeprowadzenia „Grodzieńskich Kaziuków” oznaczałaby zdradę zasad, wyznawanych przez największą polską organizację na Białorusi, która wbrew nieprzychylnej polityce władz białoruskich i represjom już od siedemnastu lat  realizuje zadania i cele zapisane w Statucie ZPB, czyli działa na rzecz pielęgnowania i popularyzowania w białoruskim społeczeństwie polskich tradycji i kultury. W realizowaniu tak rozumianych celów i zadań Związek Polaków na Białorusi tradycyjnie i konsekwentnie wspiera Konsulat Generalny RP w Grodnie.

Podobnie jak w latach poprzednich polska placówka konsularna stała się współorganizatorem „Grodzieńskich Kaziuków”, a jej szef – konsul generalny RP w Grodnie Jarosław Książek – był obecny na grodzieńskim święcie rzemieślników i rękodzielników.

Deklarowane przez ZPB trzymanie się zasad i wierność tradycjom sprawiły, iż władze nie odważyły się zakłócić przebiegu „Grodzieńskich Kaziuków”, na które przybyli ze swoimi wyrobami i wypiekami się mistrzowie rzemiosła, rękodzieła i cukiernictwa nie tylko z Grodna i Grodzieńszczyzny, lecz także z innych regionów Białorusi. Swoje stoiska na jarmarku miały oddziały Związku Polaków na Białorusi z Grodna, Lidy, Wołkowyska, Małej Brzostowicy, Werenowa, Oszmiany, Szydłowic, Mołodeczna i Dzierżyńska. Gośćmi „Grodzieńskich Kaziuków” i znakomitym upiększeniem towarzyszącego jarmarkowi programu artystycznego stali się w tym roku muzycy ze znanego na Białorusi i w Polsce (m.in. po zdobyciu I nagrody tegorocznego Festiwalu Kolęd i Pastorałek im. Księdza Kazimierza Szwarlika w Będzinie) zespołu folklorystycznego  „Przyjaciele” z Borysowa. Oprócz zaproszonych artystów gości jarmarku bawili śpiewem i tańcem: zespół „Sami Swoi” z Oddziału ZPB w Grodnie, oraz zespół wokalny „Nadniemeńskie Melodie” z Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy ZPB.

„Grodzieńskie Kaziuki” odbywały się w tym roku pod znakiem jednego z najbardziej znanych tradycyjnych wypieków polskich – obwarzanka.

Zgodnie z zamysłem obwarzanek stał się najważniejszym wypiekiem, którym gości jarmarku częstowano podczas odwiedzania poszczególnych stoisk z wyrobami rzemiosła, rękodzieła i daniami tradycyjnej kuchni polskiej.

Kategorię pod nazwą „Najsmaczniejszy obwarzanek kaziukowy” wprowadzono w tym roku nawet do konkursu, który ZPB tradycyjnie organizuje podczas „Grodzieńskich Kaziuków”.

Ponadto, jak co roku,  jurorzy odwiedzając wszystkich uczestników jarmarku z ich wyrobami, wyłonili także: „Najlepiej prezentujące się stoisko regionalne”, „Najlepsze rękodzieło ludowe”, „Najlepsze rękodzieło współczesne”.

Werdykt jurorów oznaczał dla laureatów zdobycie odpowiedniego Dyplomu oraz nagrody rzeczowej.

W tym roku do składu Jury weszli: Danuta Karpowicz, dyrektor Polskiej Szkoły Społecznej im. Króla Stefana Batorego przy ZPB w Grodnie, Halina Gawrus, prezes działającego przy ZPB Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz redaktor naczelny portalu Znadniemna.pl Andrzej Pisalnik.

Wśród stoisk regionalnych jurorzy najwyżej ocenili stoisko Oddziału ZPB w Wołkowysku.

Za najlepsze rękodzieło współczesne jurorzy przyznali Grand Prix mistrzowi z Oddziału ZPB w Dzierżyńsku Dymitrowi Downarowi, który zaprezentował na jarmarku oryginalne wyroby użytkowe, wykonane z metalu i drewna.

W tej kategorii przyznano także dwa wyróżnienia, które zdobyły mistrzynie: Anna Bożko z Mołodeczna oraz Katarzyna Bieżko z Grodna.

Dwie nagrody Grand Prix ex aequo przyznało Jury w prestiżowej kategorii rękodzieła ludowego. W ten sposób postanowiono wyróżnić dwie mistrzynie z Mołodeczna, specjalizujące się w robieniu przepięknych obrazów, dekoracji i artystycznie wykonanych przedmiotów użytkowych ze słomy: Nadzieję Koszub oraz Ałłę Bożko.

W tej kategorii na wyróżnienia od jurorów zasłużyli rękodzielnicy: Anatol Zubanow z Wołkowyska, Dominika Kowalonok z Grodna, Wiktor Burba z Grodna oraz Natalia Remniowa z Dzierżyńska.

W najsmaczniejszej kategorii konkursowej zwyciężyła autorka najsmaczniejszych na jarmarku  obwarzanków  – Danuta Grejdziel z Lidy .

Bogaty asortyment wyrobów cukierniczych, piekarskich oraz dań tradycyjnych skłonił jurorów do przyznania w tej kategorii aż sześciu wyróżnień:

Zespołowi piekarzy i cukierników z Dzierżyńska Janinie Sołowicz z Grodna, Zespołowi piekarzy i cukierników z Oszmiany, Alicji Białobłockiej z Małej Brzostowicy, Krystynie Kurman z Werenowa oraz Aleksemu Gilowi z Lidy.

Oprócz Dyplomów, przyznanych uczestnikom „Grodzieńskich Kaziuków” przez Jury, każdy uczestnik jarmarku otrzymał od organizatorów Dyplom pamiątkowy.

Zasłużone nagrody, wyróżnienia i upominki wręczyli rękodzielnikom prezes ZPB Andżelika Borys i konsul generalny RP w Grodnie Jarosław Książek.

Zapraszamy Państwa do obejrzenia fotorelacji z jubileuszowych XX „Grodzieńskich Kaziuków”:

 

 

 

 

 

Znadniemna.pl

Brak komentarzy

Skomentuj

Skip to content