HomeOświataWarsztaty dla nauczycieli w Mińsku

Warsztaty dla nauczycieli w Mińsku

Ponad trzydziestu nauczycieli języka polskiego z mińskiego okręgu konsularnego wzięło udział 6 marca w spotkaniu metodycznym, zorganizowanym przez Związek Polaków na Białorusi w siedzibie ZPB w Mińsku.

Na początku spotkania zgromadzonych przywitała prezes ZPB Andżelika Borys, Składając nauczycielkom życzenia z okazji nadchodzącego Dnia Kobiet Andżelika Borys podziękowała pedagogom za poświęcenie się szlachetnej sprawie krzewienia języka polskiego na Białorusi. Prezes ZPB poinformowała, że ze względu na pandemię koronawirusa w tym roku, podobnie jak w roku ubiegłym, nie będzie kolonii w Polsce. – Dlatego każdy ośrodek może zorganizować swoje półkolonie lub wycieczkę krajoznawczą dla dzieci i młodzieży, a Związek to wesprze – zadeklarowała prezes organizacji.

Przemawia prezes ZPB Andżelika Borys

W ramach spotkania metodycznego większe, wspierane przez ZPB, ośrodki nauczania języka polskiego, otrzymały mapy i pomoce metodyczne. Każdy nauczyciel mógł także zgłosić inne konkretne potrzeby dla reprezentowanego przez niego ośrodka oświatowego.

Obecnie Polska Szkoła Społeczna im. Edwarda Woyniłłowicza przy ZPB w Mińsku, na przykład, posiada większość podręczników do nauki języka polskiego w wersji elektronicznej. Ośrodek ma też możliwość realizowania zamówień podręczników w wersji drukowanej po niewygórowanej cenie.

Podczas spotkania w Mińsku omawiany był temat studiów w Polsce dla absolwentów polskich szkół społecznych na Białorusi. Prezes ZPB poinformowała nauczycieli o działaniach, które podejmuję Związek w zakresie usprawnienia procedury rekrutacji. Andżelika Borys opowiedziała też o swoim udziale w posiedzeniu Komisji Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą Senatu RP.

Nauczyciele z kolei opowiedzieli o utrudnieniach, które ma młodzież, starająca się o wyjazd na studia do Polski (brak możliwości uzyskania w archiwach dokumentów, potwierdzających polskie pochodzenie, świadectw o ocenach ze szkół itp.). – Robimy wszystko, co możemy, żeby pomóc takiej młodzieży. Najważniejsze jednak jest zachowanie nauczania języka polskiego, gdyż dla nas jest to sprawa strategiczna – mówiła prezes ZPB.

Poza kwestią rekrutacji na studia nauczyciele omówili tematy: zakończenia roku szkolnego, nowego projektu medialnego ZPB pt. „Edukacja przy ZPB”, polegającego na nakręceniu i opublikowaniu cyklu filmów o działających przy ZPB ośrodkach nauczania języka polskiego. Pedagodzy rozmawiali też o nowych inicjatywach ZPB, skierowanych do szkolnej młodzieży, na przykład o wspólnym z Instytutem Polskim w Mińsku konkursie pt. „Cyprian Kamil Norwid – prekursor i patron nowoczesnej liryki polskiej”.

Po omówieniu bieżących problemów i tematów, związanych z organizacją nauczania języka polskiego, nauczyciele wzięli udział w warsztatach metodycznych, które  rozpoczęła wiceprezes Stowarzyszenia Nauczycieli Polskich przy ZPB, nauczycielka z Mohylewa Anastazja Hakiri. Tematem jej wystąpienia był Wielki Post i sposoby wytłumaczenia uczniom sensu i istoty tego okresu, poprzedzającego nadejście Wielkanocy. Temat Wielkanocy i Wielkiego Postu wywołał żywą wymianę zdań podczas której nauczyciele dzielili się swoimi pomysłami i wspominali, jak przeżywali ten okres w czasach swojego dzieciństwa.

Szkolenia prowadzi Anastazja Hakiri z Mohylewa

W  kolejnej odsłonie szkoleń głos zabrała nauczycielka z Polskiej Szkoły Społecznej im. Edwarda Woyniłłowicza Olga Kutas. Tematem jej wykładu były pomocne do nauki języka polskiego strony internetowe.

Zajęcia prowadzi nauczycielka Olga Kutas

Zakończyła się część szkoleniowa warsztatów wystąpieniem dyrektor Polskiej Szkoły Społecznej im. Edwarda Woyniłłowicza Łarysy Krywonosowej, która na przykładzie  materiałów metodycznych pokazała, jakie błędy językowe często trafiają się w wypracowaniach uczniów i wytłumaczyła jak te błędy należy interpretować.

O najczęściej spotykanych błędach językowych opowiada dyrektor Polskiej Szkoły Społecznej im. Edwarda Woyniłłowicza Łarysa Krywonosowa

 

Po zakończeniu szkoleń metodycznych nauczycielki otrzymały od prezes ZPB słodki prezent. Już po spotkaniu w nieformalnej atmosferze nauczyciele dzielili się refleksjami na temat zorganizowanego przez ZPB spotkania. Najczęściej wypowiadana była opinia, że spotkania takie są niezwykle potrzebne i motywujące pedagogów do dalszej pracy na rzecz krzewienia polskiej oświaty na Białorusi.

Paulina Juckiewicz z Mińska

Brak komentarzy

Skomentuj

Skip to content