HomeKulturaArtyści z ZPB z nagrodami Festiwalu Piosenki Niezłomnej i Niepodległej

Artyści z ZPB z nagrodami Festiwalu Piosenki Niezłomnej i Niepodległej

Mały Grand Prix, dwa miejsca pierwsze, dwa drugie oraz wyróżnienie – taką kolekcję nagród zdobyli podczas V edycji Festiwalu Piosenki Niezłomnej i Niepodległej im. Henryka Rasiewicza „Kima” artyści ze Związku Polaków na Białorusi.

Przesłuchania finałowe uczestników, którym udało się dotrzeć do ostatecznego rozstrzygnięcia konkursu festiwalowego, odbyły się zdalnie. Ze względu na trudną sytuację epidemiczną w Polsce oraz zaostrzone rygory sanitarne jurorzy oceniali walory wykonywania konkursowych piosenek na podstawie nadesłanych przez uczestników nagrań.

Organizatorzy musieli przenieść na późniejszy termin także Galę Finałową Festiwalu. „Sytuacja panująca na terenie naszego kraju nadal nie pozwala na bezpieczne przeprowadzenie Gali Finałowej V Festiwalu Piosenki Niezłomnej i Niepodległej im. Henryka Rasiewicza „KIMA” – napisali w specjalnym komunikacie, wyznaczając termin Gali Finałowej na 14 lutego 2021 roku.

W uroczystości, która odbędzie się w lutym tego roku w Filharmonii Krakowskiej wezmą udział troje solistów i dwa zespoły wokalne, zgłoszone do udziału w V edycji Festiwalu Piosenki Niezłomnej i Niepodległej im. Henryka Rasiewicza „Kima” przez Związek Polaków na Białorusi. Tyle, bowiem nagród i wyróżnień festiwalowych przyznali jurorzy artystom z ZPB.

Dzięki uprzejmości Działu Kultury ZPB weszliśmy w posiadanie niektórych nagrań konkursowych naszych laureatów, którymi, publikując wyniki występów artystów z ZPB, spieszymy się podzielić z Państwem:

Mały Grand Prix Festiwalu oraz II miejsce w kategorii solistów w wieku od 10 do 13 lat zdobyła Anastazja Łapciewa, wychowanka ArtStudio „Niespodzianka”, działającego przy prowadzonej przez ZPB Polskiej Szkole Społecznej im. Edwarda Woyniłłowicza w Mińsku.

Oto nagrania wystąpień konkursowych Anastazji Łapciewej:

Daniel Łapciew, młodszy brat zdobywczyni Małego Grand Prix, będący uczniem tej samej szkoły, co siostra, zasłużył na Wyróżnienie od jurorów konkursu festiwalowego.

Zamieszczamy także jego nagrania konkursowe:

Niewątpliwym sukcesem naszych reprezentantów jest zdobycie I miejsca w prestiżowej kategorii dorosłych solistów przez śpiewaczkę z Lidy Bożenę Worono:

Zdominowana przez reprezentantów ZPB okazała się także kategoria chóry i zespoły wokalne.

I miejsce w tej kategorii zdobył, działający przy Oddziale ZPB w Mińsku, zespół wokalny „Liber Cante”:

Tuż za artystami z Mińska na miejscu II uplasował się w protokole Jury chór „Kraj rodzinny”, reprezentujący Oddział ZPB w Baranowiczach:

Chor Kraj Rodzinny (pobierz nagranie)

Festiwal Piosenki Niezłomnej i Niepodległej im. Henryka Rasiewicza „Kima” jest przedsięwzięciem, któremu przyświecają dwa najważniejsze cele: upowszechnianie wiedzy o Polskim Państwie Podziemnym, Armii Krajowej oraz Żołnierzach Niezłomnych za pomocą muzyki i zachowanie od zapomnienia piosenek (melodii i tekstów) śpiewanych w oddziałach partyzanckich w latach 1939-1956.

Temat Festiwalu stanowią pieśni i wydarzenia umiejscowione w kontekście II wojny światowej oraz dekady po jej zakończeniu.

Projekt ten stanowi doskonałe interaktywne narzędzie, zachęcające młodych ludzi do pogłębiania swojej wiedzy na temat najnowszej historii Polski. Dla ostatnich żyjących kombatantów – świadków tamtych dni, stanowi spełnienie i doskonałą okazję do przekazania testamentu Polskiego Państwa Podziemnego i etosu Armii Krajowej młodemu pokoleniu.

Znadniemna.pl na podstawie piosenkaniezlomna.pl

Brak komentarzy

Skomentuj

Skip to content