HomeSpołeczeństwoNarada prezesów oddziałów ZPB obwodu brzeskiego w Baranowiczach (ZDJĘCIA)

Narada prezesów oddziałów ZPB obwodu brzeskiego w Baranowiczach (ZDJĘCIA)

Około trzydzieści prezesów i działaczy z oddziałów terenowych Związku Polaków na Białorusi obwodu brzeskiego przybyło 16 stycznia do Domu Polskiego w Baranowiczach, żeby spotkać się z prezes ZPB Andżeliką Borys i omówić plany działalności swoich oddziałów w 2021 roku.

Naradę prezesów poprzedził występ uczniów ośrodka nauczania języka polskiego, działającego przy Oddziale ZPB w Lachowiczach. Uczniowie przygotowali piękne widowisko jasełkowe, przeplatane śpiewaniem kolęd. Dzieci z Lachowicz uczą się języka polskiego dopiero kilka lat, ale podczas przedstawienia, wyreżyserowanego przez prezes Oddziału ZPB w Lachowiczach Janinę Prudnikową, zademonstrowały nie tylko swoje zdolności artystyczne i wokalne, lecz także wysoki poziom władania językiem polskim.

Wysoki poziom artystyczny widowiska oceniła prezes ZPB Andżelika Borys. – Gratuluję doskonałego występu, po którym widać, jak duży wysiłek został włożony w jego przygotowanie przez panią prezes Janinę Prudnikową – skomentowała wystąpienie małych artystów prezes ZPB, wręczając każdemu z nich słodki noworoczny prezent.

Część oficjalna narady prezesów zaczęła się od chwili ciszy i modlitwy za dusze zmarłych niedawno koleżanek – śp. Teresy Sieliwończyk, byłej prezes Oddziału ZPB w Baranowiczach, i wiceprezes ZPB oraz wieloletniej dyrektor miejscowego Domu Polskiego, a także śp. Haliny Mickiewicz, byłej prezes Oddziału ZPB w Peliszczach.

Wzruszające wspomnienia o zmarłych działaczkach polskich wygłosiły dobrze je znające i przez wiele lat z nimi współpracujące prezes ZPB Andżelika Borys oraz prezes Obwodowego Oddziału Brzeskiego ZPB Alina Jaroszewicz.

Alina Jaroszewicz, jako pierwsza wygłosiła też sprawozdanie z działalności struktur ZPB w obwodzie brzeskim za miniony 2020 rok. Według niej głównym kierunkiem działalności struktur ZPB w obwodzie brzeskim jest opieka nad miejscami pamięci narodowej. Dzięki wysiłkom brzeskich działaczy ZPB w minionym roku udało się przeprowadzić renowację kilku ważnych miejsc pamięci narodowej, wśród których największym wyczynem okazała się renowacja Kolumny ku czci Konstytucji 3 Maja w Prużanie. Na tegoroczne święta majowe Obwodowy Oddział Brzeski ZPB zaplanował, że przy odnowionej kolumnie odbędzie się wielką uroczystość, połączona z jej oficjalnym odsłonięciem i poświęceniem. – Chcemy przygotować się do tej uroczystości naprawdę solidnie, gdyż rok 2021 został ogłoszony przez Sejm RP rokiem Konstytucji 3 Maja, której 230-letni jubileusz będziemy obchodzili – tak Alina Jaroszewicz tłumaczyła wyjątkowe znaczenie renowacji kolumny ku czci Konstytucji 3 Maja w Prużanie i planowanej uroczystości jej poświęcenia.

Alina Jaroszewicz

Kolejnym ważnym kierunkiem działalności struktur ZPB w obwodzie brzeskim jest dokumentowanie śladów polskości na białoruskim Polesiu. Ten wymiar aktywności działających w obwodzie brzeskim Polaków koordynuje redakcja kwartalnika „Echa Polesia” i strony internetowej tego czasopisma. W roku minionym redaktorom we współpracy z opiekunem polskich miejsc pamięci w obwodzie brzeskim Eugeniuszem Lickiewiczem udało się wydać drugą uzupełnioną wersję papierową katalogu miejsc pamięci, a także stworzyć ich interaktywną mapę, która niebawem będzie dostępna na zmodernizowanej stronie związkowej witryny polesie.org.

Podobnie, jak w całym ZPB, także w obwodzie brzeskim, priorytetową działalnością związkowych struktur jest rozwój polskiej edukacji i wychowanie patriotyczne polskiej młodzieży. W obwodzie brzeskim przy oddziałach ZPB działa obecnie siedem ośrodków nauczania języka polskiego, w tym trzy duże: Społeczna Szkoła Polska im. Tadeusza Reytana w Baranowiczach, Polska Szkoła Społeczna im. Ignacego Domeyki przy ZPB w Brześciu oraz Polska Szkoła Społeczna, działająca w tym samym mieście przy oddziale miejskim ZPB.

– Istnienie ośrodka nauczania języka polskiego stanowi, o jakości działalności oddziału – mówiła podczas narady Andżelika Borys. Prezes ZPB tłumaczyła, że istnienie szkoły tworzy warunki do rozwoju m.in. działalności kulturalnej, bo przy szkole w sposób naturalny powstają zespoły artystyczne i rozwijają się inne umiejętności wychowanków ośrodka nauczania, czego dowodem stało się chociażby inaugurujące naradę prezesów jasełkowe przedstawienie w wykonaniu uczniów Polskiej Szkoły Społecznej przy Oddziale ZPB w Lachowiczach.

Andżelika Borys

Andżelika Borys zaznaczyła, że Zarząd Główny ZPB stara się wspierać wszystkie inicjatywy oświatowe oraz kulturalne w skali całego kraju i będzie to robił także w tym roku. – Warunkiem otrzymania wsparcia jest jednak wyraźna samoidentyfikacja powstających i działających przy strukturach ZPB inicjatyw ze Związkiem Polaków na Białorusi – podkreśliła prezes ZPB. – Rok 2021 dopiero się zaczyna. Jeszcze nie znamy, jakim zasobem wsparcia będzie operował Zarząd Główny ZPB. Powiem wam jednak uczciwie, że kierownictwo ZPB raczej powstrzyma się w tym roku od wspierania inicjatyw, co do których będziemy mieli wątpliwości, że zachowują się one lojalnie wobec Związku Polaków na Białorusi – oświadczyła Andżelika Borys.

Na końcu spotkania do prezesów oddziałów ZPB w obwodzie brzeskim zwróciła się wiceprezes organizacji ds. Kultury Renata Dziemiańczuk. Działaczka przypomniała zgromadzonym o tym, że jednym z najważniejszych kierunków promocji działalności podległych im struktur jest udział w przedsięwzięciach, które na skalę całego kraju, a często też w wymiarze międzynarodowym organizuje i realizuje Zarząd Główny ZPB. – Organizujemy rozmaite konkursy i przeglądy w różnych dziedzinach kultury i sztuki. Są one adresowane do artystów w różnym wieku i reprezentujących różny poziom, poczynając od amatorskiego i na profesjonalnym, kończąc – przekonywała Renata Dziemiańczuk, zachęcając prezesów do szukania w swoich środowiskach lokalnych uzdolnionych artystycznie działaczy i namawiania ich do udziału w przedsięwzięciach artystycznych organizowanych przez ZPB.

Janina Prudnikowa

Znadniemna.pl

Najnowsze komentarze

  • Pięknie ! Dużo zdrówka !

Skomentuj

Skip to content