HomeHistoriaW Brześciu wydano „Katalog miejsc pamięci narodowej w obwodzie brzeskim”

W Brześciu wydano „Katalog miejsc pamięci narodowej w obwodzie brzeskim”

„Katalog miejsc pamięci narodowej w obwodzie brzeskim” został w grudniu wydany drukiem przez Brzeski Obwodowy Oddział Związku Polaków na Białorusi. Natomiast na stronie internetowej oddziału opublikowane zostały mapy z zaznaczeniem polskich nekropolii i upamiętnień na ziemi brzeskiej.

Okładka Katalogu

Papierowe wydanie Katalogu jest jego  drugą uzupełnioną wersją,. Pierwsa ukazała się ograniczonym nakładem i de facto była dostępna jedynie  w Internecie.

„Konieczność wydania II edycji wynikła przede wszystkim z zapotrzebowania na drukowane wydanie Katalogu ze strony licznych pasjonatów historii, krajoznawców, organizacji społecznych, a nawet niektórych urzędów w Polsce. Nakład pierwszego wydania Katalogu był zbyt ograniczony” – mówi Eugeniusz Lickiewicz, opiekun miejsc pamięci narodowej i koordynator projektu. Według działacza w porównaniu z pierwszą edycją, Katalog został znacznie (o ok. 30 procent), poszerzony.  Zawiera już “pełny” Rozdział V, poświęcony miejscom, związanym z wybitnymi Polakami w obwodzie brzeskim. „Ponadto udało się ustalić i zlokalizować ponad 30 nowych miejsc pamięci, w większości szerzej nie znanych lub zapomnianych” – dodaje Eugeniusz Lickiewicz.

W skład ekipy redakcyjnej Katalogu weszli współpracownicy kwartalnika “Echa Polesia”: Eugeniusz Lickiewicz, członek Rady Naczelnej ZPB (koordynator projektu, autor tekstów i foto), Anna Godunowa, dyrektor PSS im.I.Domeyki w Brześciu (autorka tekstów i foto), Katarzyna Rytko, b. Attache KG RP w Brześciu (foto), Natalia Korniejczyk i Helena Żmińko (korekta i adiustacja), Olga Brazińska (opracowanie graficzne).

Wsparcie finansowe zostało udzielone przez Konsulat Generalny RP w Brześciu, Fundację Pomoc Polakom na Wschodzie oraz Kancelarię Prezesa Rady Ministrów RP.

Szczególne podziękowanie za wielorakie wsparcie, zaangażowanie i konsultację historyczne wydawcy i autorzykierują pod adresem Piotra Kozakiewicza, konsula generalnego RP w Brześciu.

Zdając sobie sprawę,  że  drukowane wydanie II Edycji Katalogu M.P.N. w obwodzie brzeskim nie trafi jednak do rąk wszystkich zainteresowanych – w najbliższym czasie zostanie udostępnione w wersji elektronicznej na stronie www.polesie.org.

W celu ułatwienia samodzielnego dotarcia każdego zainteresowanego do poszczególnych miejsc pamięci – równolegle z przygotowaniem drukowanej oraz elektronicznej wersji Katalogu zostały opracowane na bazie serwisu internetowego <google maps> mapy internetowe miejsc pamięci narodowej w obwodzie brzeskim (autorzy: German Kornieluk, Eugeniusz Lickiewicz).

Zrzut ekranu z mapą miejsc pamięci narodowej w obwodzie brzeskim

Są one dostępne w trybie testowym na stronie www.echapolesia.pl. Wkrótce te mapy internetowe zostaną opublikowane także na stronie www.polesie.org (po jej modernizacji-red.).

  Alina Jaroszewicz z Brześcia

Brak komentarzy

Skomentuj

Skip to content