HomeOświataWarsztaty podsumowujące dla nauczycieli języka polskiego

Warsztaty podsumowujące dla nauczycieli języka polskiego

Ostatnie w bieżącym roku warsztaty dla nauczycieli języka polskiego z obwodów grodzieńskiego i brzeskiego odbyły się w niedzielę, 22 listopada, w Polskiej Szkole Społecznej im. Króla Stefana Batorego przy ZPB w Grodnie. Na zajęcia przybyło 31 pedagogów z największych ośrodków nauczania języka polskiego w zachodniej części Białorusi.

Prezes ZPB Andżelika Borys

Przed rozpoczęciem zajęć nauczycieli, którzy przybyli z Grodna, Lidy, Wołkowyska, Brzostowicy, Bieniakoń, Brześcia, Pińska, Lachowicz, Berezy, Peliszcz i innych miejscowości przywitała prezes Związku Polaków na Białorusi Andżelika Borys. Dziękując koleżankom i kolegom za przybycie, prezes ZPB zapewniła, że mimo ograniczeń i trudności, związanych z pandemią koronawirusa, a także skomplikowaną sytuacją społeczno-polityczną w kraju, ZPB kontynuuje wspieranie ośrodków nauczania języka polskiego zgodnie z planem, przyjętym na bieżący rok. – Ośrodki, które wciąż potrzebują wsparcia w postaci sprzętu komputerowego, biurowego, bądź podręczników, otrzymają taką pomoc jeszcze dzisiaj. Dotyczy to oddalonych od Grodna placówek. Te, natomiast, które są bliżej, otrzymają zamówioną pomoc, ale w nieco późniejszym terminie – mówiła Andżelika Borys. Sprzęt komputerowy został przekazany m.in. do Berezy, Pińska oraz Bieniakoń. Prezes ZPB również przekazała uczestnikom warsztatów wsparcie metodyczne, przeznaczone na bieżące codzienne potrzeby ośrodków nauczania.

Po powitaniu uczestników warsztatów ich pierwszą część, poświęconą wychowaniu patriotycznemu uczniów i młodzieży, poprowadziła doświadczona pedagog i metodyk Julia Aleksandrowicz. Zaprezentowała ona materiały z rekomendowanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej RP pakietu edukacyjnego, poświęconego polskim barwom narodowym oraz odzyskaniu przez Polskę niepodległości.

Julia Aleksandrowicz

Wykład-prezentację na temat interaktywnych metod, aktywizujących ucznia oraz cyfrowych aplikacji, wykorzystywanych w nauczaniu języka polskiego przedstawił uczestnikom warsztatów skierowany do Polskiej Szkoły Społecznej im. Króla Stefana Batorego przy ZPB w Grodnie przez ORPEG metodyk-konsultant Karol Michalak.

Karol Michalak

Warsztaty w Grodnie podsumowały tegoroczny cykl zajęć dla nauczycieli, organizowanych przez Związek Polaków na Białorusi. Ogółem ZPB zorganizował w 2020 roku sześć spotkań metodycznych dla nauczycieli języka polskiego. Tyle samo szkoleń w ciągu roku ZPB zorganizował dla pedagogów w trybie on-line. Prezes ZPB Andżelika Borys zapowiedziała, że spotkanie, podsumowujące bieżący rok kalendarzowy, planuje zorganizować także nauczycieli języka polskiego z Mińska i mińskiego okręgu konsularnego.

Znadniemna.pl

Brak komentarzy

Skomentuj

Skip to content