HomeHistoriaOddziały ZPB przygotowały się do Zaduszek (FOTO)

Oddziały ZPB przygotowały się do Zaduszek (FOTO)

Wielką akcją sprzątania grobów i cmentarzy polskich spotykają w tym roku święto Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny oddziały terenowe Związku Polaków na Białorusi.

Większe i mniejsze nekropolie polskie oraz oddzielne groby członkowie ZPB doprowadzili do porządku w Lidzie, Niecieczy, Surkontach, Krupowie, Wołkowysku, Wołczkowiczach, Baranowiczach, Stołpcach, nieistniejącej już polskiej wsi Kustownica pod Mozyrzem i w wielu innych miejscowościach.

Szczególną uwagę należy zwrócić na cmentarz wsi Kustownica, będący ostatnią pozostałością po tej miejscowości. Na swoim profilu facebookowym historię tego cmentarza i wsi Kustownica opisała dyrektor Polskiej Szkoły Społecznej przy ZPB w Mozyrzu Julia Połujan. Oto jej relacja:

Wieś Kustownica jest wyjątkowa pod względem etnokulturowym. Jej historia sięga XVI-XVII w. i jest prawdopodobne, Kustownica jest jedynym przykładem polskiej własności ziemskiej na terenie Wielkiego Księstwa Litewskiego. Mozyrskie Polbiuro w swoich raportach informowało, że ludność wsi Kustownica „pomimo brutalnej russifikacji… zachowała czysty język polski…”[14, L. 8], wykazując w ten sposób wyjątkową odporność na asymilację. Według spisu ludności od 10 października 1925 r. dorosła ludność Kustownicy wynosi 722 osoby: 370 mężczyzn i 352 kobiety; dzieci – 125 osób; narodowości: 3 Białorusinów, 1 Ukraińców, 20 Żydów i 698 Polaków.
Z powodu skrajnej izolacji i oderwania się od otaczającej ludności stosunki małżeńskie w Kustownicy z nielicznymi wyjątkami, ograniczały się granicami wsi. W rezultacie cała populacja była związana więziami pokrewieństwa.
W 1978 roku, w związku z budową rafinerii Mozyrskiej, mieszkańcy tej wsi zostali przeniesieni do nowego miejsca zamieszkania. Miejscowość zniknęła, zachował się jedynie cmentarz graniczący z terenem przedsiębiorstwa, a także historia…
Najbliższy przystanek znajduje się około 5 km od cmentarza i już starszym ludziom nie można tam dotrzeć. Dzięki aktywnym członkom Mozyrskiego Oddziału ZPB staramy się zachować historię i pamięć o tej wsi…
Zachęcamy Państwa do obejrzenia zdjęć z akcji przygotowań do Zaduszek w innych miejscowościach, w których działają struktury ZPB, opiekujące się polskimi grobami:

Baranowicze

Wieś Wołczkowicze, koło Dzierżyńska

Krupowo

Lida

Nieciecz

Surkonty

Stołpce

Wołkowysk

Znadniemna.pl

Brak komentarzy

Skomentuj

Skip to content