HomeOświataSzkolenia dla nauczycieli języka polskiego w Mińsku

Szkolenia dla nauczycieli języka polskiego w Mińsku

Po zakończeniu uroczystości pasowania na ucznia pierwszaków Polskiej Szkoły Społecznej im. Edwarda Woyniłłowicza przy ZPB w Mińsku, w placówce odbyło się kolejne wydarzenie, tym razem dla kadry pedagogicznej. Związek Polaków na Białorusi zorganizował bowiem kolejne szkolenia dla nauczycieli uczących języka polskiego. Na zajęcia, które poprowadzili metodycy-konsultanci, skierowani przez ORPEG MEN RP do Polskiej Szkoły Społecznej im. Króla Stefana Batorego przy ZPB w Grodnie („Batorówki”), wzięli udział nauczyciele z ośrodków edukacyjnych ZPB, działających w Mińsku, Borysowie, Mołodecznie, Stołpcach, Sokole, Wołożynie, Rakowie, Brasławiu, Widzach, Bogdanowie, Dzierżyńsku i Miorach.

Paweł Kasprzyk

Pracujący już trzeci rok w grodzieńskiej „Batorówce” historyk z ponad trzydziestoletnim doświadczeniem Paweł Kasprzyk przedstawił uczestnikom warsztatów metodycznych prezentację multimedialną o wojnie polsko-bolszewickiej. Była to porywająca opowieść o głównych etapach wojny, jej przebiegu i znaczeniu, o legendarnej Bitwie Warszawskiej, zwanej „Cudem nad Wisłą”, o bitwie pod Zadwórzem nazywanej polskimi Termopilami i wieńczącej polskie zwycięstwo w wojnie Bitwie nad Niemnem.

Prezentacja i wykład Pawła Kasprzyka miały pokazać uczestnikom warsztatów jak należy opowiadać o historii młodemu pokoleniu, aby zainteresować młodzież tą dyscypliną szkolną. Wykładowca opowiedział także o tym, jak skutecznie wyjaśnić młodzieży różnice pojęć „obywatelstwo” i „narodowość”. Opowiedział o tym na przykładzie znanych Polaków – Jana Matejki, Fryderyka Chopina, Adama Mickiewicza i innych.

Anna Mieniuk (po prawej)

W kolejnej odsłonie warsztatów metodyk-konsultant z ORPEG Anna Mieniuk uczyła nauczycieli, artystycznych i teatralnych chwytów, pozwalających nabrać zaufania do partnera w trakcie lekcji. Uczyła nietypowego wykorzystywania w celach edukacyjno-pedagogicznych zwykłych przedmiotów. Zademonstrowała jak wspólna z uczniami zabawa, na przykład budowanie statku pirackiego, ułatwia nauczanie języka polskiego.

W zajęciach wzięło udział czterdziestu nauczycieli z obwodów mińskiego i witebskiego.

Po zakończeniu zajęć pedagodzy mieli możliwość odbyć rozmowę z prezes ZPB. Andżelika Borys podkreśliła, że pomimo trudnej sytuacji epidemicznej i politycznej w kraju, wszystkie wspierane przez ZPB ośrodki nauczania języka polskiego, działają skutecznie. Dziękując nauczycielom za ich codzienny trud prezes ZPB zapewniła, że pomimo drastycznego obniżenia na Białorusi liczby przedstawicieli polskiej służby konsularnej Związek Polaków na Białorusi będzie pomagać młodzieży, która chce podjąć studia na uczelniach w Polsce. „Na pewno pojawią się alternatywne rozwiązania problemów, związanych z załatwieniem formalności podczas rekrutacji na studia. Jako Związek Polaków zrobimy rozeznanie w tej materii i nikogo nie zostawimy bez pomocy” – zapewniła prezes ZPB.

Nauczyciele, z kolei, zgłosili Andżelice Borys swoje zapotrzebowania. Niektóre ośrodki otrzymały pomoce metodyczne, podręczniki i sprzęt, niezbędny do prowadzenia zajęć, od razu po zakończeniu warsztatów. Według prezes ZPB w sytuacji konfliktu dyplomatycznego między Polską a Białorusią sprowadzanie z Polski podręczników i innych pomocy będzie utrudnione. „Dlatego właśnie powinniśmy aktywniej korzystać z dobrodziejstwa Internetu, a część niezbędnych podręczników i literatury postaramy się wydrukować tutaj, na Białorusi. Musimy dać sobie radę!” – apelowała do nauczycieli Andżelika Borys kończąc kolejne warsztaty z cyklu szkoleń metodycznych, realizowanego przez ZPB w tym roku.

Paulina Juckiewicz z Mińska

Brak komentarzy

Skomentuj

Skip to content