HomeSpołeczeństwoDziałaczka ZPB z Lidy skazana na karę grzywny za udział w protestach

Działaczka ZPB z Lidy skazana na karę grzywny za udział w protestach

Karę grzywny wysokości trzech jednostek bazowych – 81 rubli – zasądził sąd w Lidzie Annie Kosko, członkini działającego przy Związku Polaków na Białorusi Polskiego Towarzystwa Lekarskiego cenionej w Lidzie specjalistce w zakresie ginekologii i położnictwa.

Lekarka była sądzona za udział w akcjach protestacyjnych przeciwko przemocy milicji wobec lidzian, pokojowo protestujących przeciwko sfałszowaniu wyników wyborów prezydenckich przez dyktatorski reżim Aleksandra Łukaszenki.

W charakterze świadka oskarżenia wystąpił funkcjonariusz milicji, którego zeznania sąd uznał za wystarczające, żeby orzec o winie szanowanej w mieście lekarki.

Aby podtrzymać na duchu Annę Kosko do sądu w Lidzie przybyli miejscowi członkowie Związku Polaków na Białorusi, jej wdzięczni pacjenci, a także koledzy – lekarze.

– Dla pani Anny było to pierwsze tego typu doświadczenie, więc trochę się denerwowała, zwłaszcza z powodu tego, że postawiono ją przed sądem za protest w słusznej sprawie – powiedziała nam obecna na sali sądowej działaczka Oddziału ZPB w Lidzie Lucyna Klimaszewska.

Według niej, widząc jednak na sali sądowej ponad dwadzieścia życzliwych jej osób, lekarka opanowała tremę i z godnością przyjęła niesprawiedliwe orzeczenie sądu.

Anna Kosko, będąca znanym w Lidzie praktykującym ginekologiem położnikiem, prywatnie jest córką prezes miejscowego oddziału ZPB Ireny Biernackiej.

Znadniemna.pl

Najnowsze komentarze

 • Taki sąd…….., to to samo byłoby otrzymać żołnierzowi medal „Za Odwagę”. Możno być dumnym z tego.

 • Szczęśliwy człowiek,
  który nie idzie za radą występnych,
  nie wchodzi na drogę grzeszników
  i nie siada w kole szyderców,
  lecz ma upodobanie w Prawie Pana,
  nad Jego Prawem rozmyśla dniem i nocą.
  Jest on jak drzewo zasadzone nad płynącą wodą,
  które wydaje owoc w swoim czasie,
  a liście jego nie więdną:
  co uczyni, pomyślnie wypada.

  Nie tak występni, nie tak:
  są oni jak plewa, którą wiatr rozmiata.
  Toteż występni nie ostoją się na sądzie
  ani grzesznicy – w zgromadzeniu sprawiedliwych,
  bo Pan uznaje drogę sprawiedliwych,
  a droga występnych zaginie.

 • Modliłem się za Anię i za wszystkich, którzy są za zwycięstwem pokoju, sprawiedliwości, miłości i prawdy na naszej ziemi słowami tego psalmu. Jak również słowa tej modlitwy zanosiłam w intencji tych wszystkich, którzy pogrążyli się w mroku śmierci i nienawiści, aby ich serca zatwardziałe i kamienne nabrały ludzkich uczuć i otworzyli się na miłość i prawdę, do których zostały powołane przez Miłość Stwórcy.

Skomentuj

Skip to content