HomeReligiaKościół katolicki w Rosji solidaryzuje się z abp. Kondrusiewiczem

Kościół katolicki w Rosji solidaryzuje się z abp. Kondrusiewiczem

„Nie bój się!” – to tytuł opublikowanego 11 września listu Konferencji Biskupów Katolickich Rosji do abp. Tadeusza Kondrusiewicza, w którym pasterze Kościoła katolickiego w Rosji zapewniają o swej solidarności z białoruskim hierarchą.

Abp Tadeusz Kondrusiewicz, fot.: svaboda.org

„Zwracamy się do Ciebie z braterskim pozdrowieniem, aby dodać Ci otuchy i pewności co do naszych modlitw się za Ciebie i za lud Twój, aby pokój i dobro zwyciężyły i zawsze panowały w sercach i umysłach wszystkich ludzi” – czytamy w liście biskupów z Rosji.

A oto treść dokumentu:

„Nie bój się!”

Jego Eminencja
Arcybiskup Tadeusz Kondrusiewicz,
Metropolita Mińsko-Mohylewski,
Przewodniczący Konferencji Biskupów Katolickich Białorusi
Moskwa, 10 września 2020 r.

Umiłowany Bracie w Chrystusie, Tadeuszu!

Bądź pozdrowiony Pasterzu Kościoła Chrystusowego, któremu Pasterz Najwyższy, nasz Franciszek, powierzył paść owce na umiłowanej Białorusi.

Witamy Ciebie pozdrowieniem innego Franciszka – Świętego z Asyżu:

Pokój Tobie i Dobro!

Wiemy o poważnych doświadczeniach i trudnościach, jakie w tym momencie spotkały Twój lud i Ciebie osobiście. Zwracamy się do Ciebie z braterskim pozdrowieniem, aby dodać Ci otuchy i pewności co do naszych modlitw się za Ciebie i za lud Twój, aby pokój i dobro zwyciężyły i zawsze panowały w sercach i umysłach wszystkich ludzi.

Wtedy słowa świętego apostoła Pawła o pierwszych chrześcijanach w Macedonii, spełnią się na nas, żyjących w XXI wieku: „jak to w dotkliwej próbie ucisku uradowały się bardzo i jak skrajne ich ubóstwo zajaśniało bogactwem prostoty” (2 Kor 8,2).

Umiłowany Bracie Tadeuszu, doskonale wiemy i pamiętamy, jak u zarania odrodzenia Kościoła w naszym kraju Ty posłusznie przyjąłeś posługę arcypasterską w Rosji i przez wiele lat, aż do nowego powołania na Białoruś gorliwie spełniałeś ją. Również w latach następnych przyjmowałeś nasze zaproszenia, uczestnicząc w naszych świętach kościelnych. Wyrażamy wdzięczność Bogu i Tobie za łączność i utrzymywanie kontaktu w Kościele Chrystusowym; niech i one będą dla Ciebie pomocą i pokrzepieniem w godzinie próby i smutku.

Umiłowany Bracie Tadeuszu, Ty dziś tęsknisz za Ojczyzną, opłakujesz jej los, los jej ludu, cierpisz z powodu niemożności wypełniać Twojej posługi pasterskiej. Nie bój się! Lud Boży modli się za Białoruś.

Ufając mocy modlitwy, wyrażamy nadzieję, że dzięki łasce Bożej wkrótce wrócisz do domu i będziesz kontynuować posługę duszpasterską. O to, codziennie wznosimy do Wszechmogącego.

W imieniu Biskupów Katolickich Rosji

✠ Acybiskup Paweł Pecci
Przewodniczący Konferencji Biskupów Katolickich Rosji

[W rosyjskim oryginale listu zastosowano cerkiewnosłowiański zwrot grzecznościowy Его Высокопреосвященство (Jego Wysokopreoswiaszczenstwo), którą oddaje się w językach zachodnioeuropejskich zwrotem Jego Eminencja. W słowiańskich krajach o większości prawosławnej, każdemu metropolicie prawosławnemu, przysługuje forma zwracania się do niego per: Wasza Eminencjo, wskutek czego, tytułowanie katolickich metropolitów tytułem Jego Ekscelencja (cerkiewnosłowiański odpowiednik – Его Преосвященство – Jego Preoswiaszczenstwo), byłoby obniżeniem ich statusu – przyp. KAI.]

Znadniemna.pl za ekai.pl

 

Brak komentarzy

Skomentuj

Skip to content