HomeOświataRuszyła V edycja projektu „Bon Pierwszaka”

Ruszyła V edycja projektu „Bon Pierwszaka”

W Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej zainaugurowana została  4 września V edycja projektu „Bon Pierwszaka”, przewidującego m.in. zaopatrzenie w wyprawki szkolne polskich pierwszoklasistów na Wschodzie i w Republice Czeskiej.

Podczas prezentacji projektu „Bon Pierwszaka 2020” w KPRM, fot.: Krystian Maj/KPRM

„Bon Pierwszaka” to międzynarodowy projekt Kancelarii Prezesa Rady Ministrów realizowany od 2016 r. Dzięki wsparciu rządu polscy pierwszoklasiści z Białorusi, Litwy, Łotwy, Ukrainy i Czech otrzymują wyprawki szkolne. Całkowity koszt dofinansowania projektu w 2020 roku to blisko 1,5 mln zł. W latach 2016-2019 w ramach projektu przekazano ponad 5,6 tys. wyprawek szkolnych (plecak z wyposażeniem), a ponad 5 tys. uczniów uzyskało wsparcie w formie jednorazowego stypendium finansowego na łączną kwotę niemal 3 mln zł.

Pełnomocnik Rządu RP do spraw Polonii i Polaków za granicą, minister Jan Dziedziczak i szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów RP, minister Michał Dworczyk, fot.: Krystian Maj/KPRM

Dziś prezentujemy jeden z programów realizowany przez rząd polski, którego celem jest wsparcie Polaków poza granicami kraju. W szczególności kładziemy nacisk na Polaków pozostawionych na Wschodzie, mieszkających zarówno na kresach Pierwszej jak i Drugiej Rzeczypospolitej – powiedział minister Michał Dworczyk.

Jak podkreślił: Ten program to wyraz dbałości o to, żeby Polacy, nasi rodacy, niezależnie od tego gdzie mieszkają, mogli utrzymywać i kultywować polską kulturę, polski język i polskie obyczaje.

Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Michał Dworczyk i sekretarz stanu, pełnomocnik rządu do spraw Polonii i Polaków za Granicą Jan Dziedziczak wraz z prezesem Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie” Mikołajem Falkowskim przedstawili tegoroczną edycję projektu „Bon Pierwszaka” oraz podsumowanie jego realizacji w latach ubiegłych.

Prezentację uzupełniły filmy z polskich szkół za granicą uczestniczących w projekcie. Wychowujemy po polsku, w duchu patriotycznym, polskim, w atmosferze lojalności wobec kraju, w której dany młody człowiek jest obywatelem – powiedział minister Jan Dziedziczak.

Pomoc Polakom, mieszkającym za granicą

Projekt „Bon Pierwszaka” to inicjatywa skierowana do Polaków na Wschodzie (Litwa, Łotwa, Białoruś, Ukraina) i w Republice Czeskiej. Beneficjentem środków i realizatorem projektu jest Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie”.

W pierwszych dwóch edycjach w 2016 r. i 2017 r. obejmował pierwszaków, mieszkających na Litwie. Następnie od 2018 r. włączono Czechy, Łotwę i Ukrainę, zaś w 2019 r. – Białoruś.

„Bon Pierwszaka” aktywnie wspiera rodaków żyjących poza granicami Ojczyzny i podnosi atrakcyjność polskich szkół w krajach objętych projektem. Jego realizacja wpływa też na  aktywizację środowisk uczniowskich oraz przyczynia się do promocji pozytywnego wizerunku Polski.

Pełnomocnik rządu do spraw Polonii i Polaków za Granicą wskazał, że na Litwie, Łotwie, Białorusi, Ukrainie i w Republice Czeskiej mamy polskie szkoły. Dlatego niezwykle istotne jest to, by jak najwięcej osób te szkoły wybierało i zdecydowało się na naukę w szkołach polskich. Jak dodał, „Kiedy dziecko rozpocznie cykl edukacyjny w polskiej szkole, mamy gwarancję, że po latach w niej spędzonych będzie mówiło świetnie po polsku, będzie także posiadało patriotyczne wychowanie.”

W latach 2016-2019 w ramach projektu przekazano 5 672 wyprawek szkolnych (plecak z wyposażeniem), zaś 5 125 uczniów uzyskało wsparcie w formie jednorazowego stypendium finansowego na łączną kwotę niemal 3 mln zł.

1,5 mln zł na „Bon Pierwszaka 2020”

W 2020 r. projekt został sfinansowany ze środków polonijnych, pozostających w dyspozycji Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Całkowity koszt dofinansowania projektu w tym roku to blisko 1,5 mln zł.

Stypendia finansowe dla ponad 2 tys. uczniów

W ramach projektu ufundowane zostaną jednorazowe stypendia finansowe w wysokości 400 zł na indywidualne potrzeby edukacyjne dla 2 010 uczniów z 96 szkół polskich w Republice Czeskiej, na Litwie, Łotwie i Ukrainie.

Niemal 2,5 tys. pierwszoklasistów otrzyma wyprawki szkolne

Wyprawki szkolne w postaci plecaka z wyposażeniem trafią do 2 491 uczniów klas pierwszych ze 108 polskich szkół w Czechach, na Litwie, Łotwie i Ukrainie. W przypadku Białorusi przewidziano wsparcie dla 5 polskich szkół społecznych, działających przy Związku Polaków na Białorusi. Dzięki temu 180 uczniów skorzysta z materiałów i pomocy dydaktycznych oraz sprzętu informatycznego.

 Znadniemna.pl za premier.gov.pl

Brak komentarzy

Skomentuj

Skip to content