HomeSpołeczeństwoPolski Sejm przez aklamację uznał wybory prezydenckie na Białorusi za sfałszowane i potępił milicyjną przemoc

Polski Sejm przez aklamację uznał wybory prezydenckie na Białorusi za sfałszowane i potępił milicyjną przemoc

„Pamiętając o wspólnej walce Polaków i Białorusinów o wolność i demokrację, szczególnie w setną rocznicę Bitwy Warszawskiej 1920 roku, dochowując wierności tradycji Solidarności w 40. rocznicę jej powstania, Sejm Rzeczypospolitej Polskiej z całą mocą potępia stosowanie przez władze Alaksandra Łukaszenki brutalnej przemocy i masowych represji wobec społeczeństwa białoruskiego oraz sfałszowanie wyników wyborów prezydenckich w Republice Białorusi 9 sierpnia 2020 roku” – czytamy w uchwale przyjętej przez aklamację przez polski Sejm.

„W wyniku uruchomionej na bezprecedensową skalę brutalnej przemocy wobec obywateli Białorusi dwie osoby poniosły śmierć, kilkaset zostało rannych, ponad 7 tys. aresztowano lub zatrzymano, a ogromna liczba uczestników pokojowych protestów została pobita przez funkcjonariuszy OMON-u, milicji i jednostek specjalnych” – podkreślają polscy posłowie.

Ponadto Sejm – jak czytamy w uchwale – w obliczu „dramatycznej sytuacji” pragnie „zapewnić wszystkich Białorusinów o solidarności i wsparciu”. „Stanowczo domagamy się od władz w Mińsku natychmiastowego uwolnienia wszystkich aresztowanych oraz zaprzestania represji i używania przemocy wobec społeczeństwa” – głosi uchwała.

„Zdecydowanie potępiamy pozbawienie obywateli Białorusi możliwości udziału w wolnych, demokratycznych wyborach oraz swobodnego wyrażania poglądów. Zastraszanie opozycyjnych kandydatów oraz ich więzienie, ograniczanie podstawowych swobód, w tym prawa do zgromadzeń i wolności słowa, użycie brutalnej siły nie służą wzmocnieniu niezależności i suwerenności Republiki Białorusi. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, mając na względzie dobro i rozwój polsko-białoruskich relacji sąsiedzkich, wzywa władze w Mińsku do niezwłocznego rozpoczęcia pokojowego dialogu ze społeczeństwem, który jest jedyną drogą do budowy pomyślnej przyszłości Białorusi” – czytamy w uchwale.

Sejm zwrócił się również do rządu o uruchomienie pomocy humanitarnej dla ofiar prześladowań na Białorusi oraz „stworzenie możliwości szybkiego przyjmowania uchodźców politycznych z Białorusi”.

Sejm Rzeczypospolitej zaapelował też do Parlamentu Europejskiego oraz do Rady Europejskiej i Komisji Europejskiej o “podjęcie zdecydowanych działań na rzecz wsparcia białoruskiego społeczeństwa obywatelskiego”.

Wcześniej jednogłośnie uchwałę potępiającą działania władz Białorusi i solidaryzującą się z protestującymi i represjonowanymi przyjął polski Senat, a wspólne stanowisko w sprawie wydarzeń na Białorusi przyjęli przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych polskiego Sejmu, litewskiego Seimasu, łotewskiej Saeimy oraz estońskiego Riigikogu.

Dzisiaj również w Sejmie premier Mateusz Morawiecki ma przedstawić plan wsparcia Polski dla białoruskiej opozycji.

 Znadniemna.pl za Kresy24.pl

Brak komentarzy

Skomentuj

Skip to content