HomeOświataOrzeł Biały – patronem Polskiej Szkoły Społecznej przy ZPB w Borysowie!

Orzeł Biały – patronem Polskiej Szkoły Społecznej przy ZPB w Borysowie!

Uroczystość nadania imienia Orła Białego odbyła się 30 czerwca w Polskiej Szkole Społecznej przy Związku Polaków na Białorusi w Borysowie, która w tym dniu zakończyła rok szkolny 2019/2020.

Logo Polskiej Szkoły Społecznej im. Orła Białego przy ZPB w Borysowie

 

Za przyjęciem przez szkołę za patrona najbardziej rozpoznawalnego symbolu narodowego Polaków opowiedzieli się uczniowie placówki, ich rodzice oraz nauczyciele.

Dyrektor szkoły Ałła Nicijewska składa podziękowanie najbardziej doświadczonej nauczycielce placówki Janinie Czyrkun

„Uważamy, że symbolem naszej szkoły powinno być coś bliskiego jej uczniom, coś, co sprawdziło się na przestrzeni czasów, coś, z czym nasi wychowankowie mogliby się utożsamiać” – tak uzasadniała wybór na patrona szkoły polskiego symbolu narodowego jej dyrektor Ałła Niciejewska. „Pod skrzydłami twymi wspólny dom!”- zakończyła przemówienie.

Ze względu na złożoną sytuację epidemiczną na Białorusi i w regionie, spowodowaną pandemią koronawirusa, szkolna uroczystość odbyła się w ograniczonym formacie. Przybyli na nią osobiście tylko niektórzy uczniowie i rodzice. Wszyscy zainteresowani mogli uczestniczyć w wydarzeniu zdalnie – za pośrednictwem platformy ZOOM.

Z tej możliwości skorzystali m.in. konsul RP Patrycja Woźniak z Wydziału Konsularnego przy Ambasadzie RP w Mińsku oraz prezes Związku Polaków na Białorusi Andżelika Borys.

Goście uroczystości skierowali do uczniów szkoły, ich rodziców i pedagogów słowa podziwu i wdzięczności za to, że w ostatnich miesiącach szkoła potrafiła zorganizować nauczanie w trybie on-line i z powodzeniem zakończyła rok szkolny. Gratulowali także wyboru patrona, który na przestrzeni wieków jest symbolem łączności Polaków z Polską i ich przynależności do Narodu Polskiego, niezależnie od tego, gdzie mieszkają.

Polska Szkoła Społeczna przy ZPB w Borysowie, już nosząca dumne imię Orła Białego, podobnie, jak inne ośrodki edukacyjne ZPB jest nie tylko miejscem nauczania języka polskiego, lecz także ośrodkiem, w którym młodzi Polacy mogą odkrywać i rozwijać swoje talenty.

Śpiewa szkolny zespół „Słoneczko”

Dowodem tego stała się przygotowana przez uczniów szkoły część artystyczna. Złożyły się na nią występy recytatorskie w wykonaniu uczniów, a także występy działających przy szkole i miejscowym oddziale ZPB zespołów: „Słoneczko”, pod kierownictwem nauczycielki Wiktorii Sierdziukowej oraz laureata wielu konkursów – zespołu „Wszystko w porządku”, będącego artystyczną wizytówką polskiej społeczności Borysowa.

Zdjęcie pamiątkowe uczestników uroczystości w Borysowie

Zakończenie roku szkolnego w Polskiej Szkole Społecznej przy Związku Polaków na Białorusi w Borysowie i uroczystość nadania szkole imienia Orła Białego stały się okazją do wręczenia przez dyrektor Ałłę Nicijewską uczniom i pedagogom dyplomów oraz nagród za dobre wyniki w nauce, a także aktywny udział w szkolnych konkursach oraz uroczystościach. Uczniowie z kolei podziękowali za przeżyty wspólnie rok szkolny swoim nauczycielom: Janinie Czyrkun, Wiktorii Sierdziukowej i Marii Mikłaszewicz.

Znadniemna.pl na podstawie facebook.com/Dom-Polski-W-Borysowie

Brak komentarzy

Skomentuj

Skip to content