HomeSpołeczeństwoOd 1 lipca Białoruś wprowadza ułatwienia dla cudzoziemców

Od 1 lipca Białoruś wprowadza ułatwienia dla cudzoziemców

1 lipca 2020 na Białorusi wchodzą w życie zmiany w ustawie o statusie prawnym cudzoziemców i bezpaństwowców.

Zgodnie ze zaktualizowanym prawem, pobyty na Białorusi na okres do dziesięciu dni są zwolnione z obowiązku rejestracji w organach MSW lub MSZ, poinformowała agencja BelTA powołując się na resort spraw wewnętrznych.

Przedstawiciel departamentu obywatelstwa i migracji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych zauważa, że wprowadzone zmiany w prawie mają na celu zwiększenie atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej.

„Tak więc od 1 lipca cudzoziemcy, którzy przybyli na Białoruś na okres do dziesięciu dni, są zwolnieni z obowiązku rejestracji w organach spraw wewnętrznych lub w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Oznacza to, że jeśli cudzoziemiec przyjedzie do naszego kraju i osiedli się na prywatny adres na okres nieprzekraczający 10 dni, nie podlega rejestracji jako pobyt tymczasowy”.

Według obowiązujących przepisów, bez rejestracji pobytu można przebywać na Białorusi do 5 dni – z wyjątkiem Rosjan i obywateli niektórych sąsiednich krajów, które zawarły z Białorusią umowy międzyrządowe na dłuższy pobyt bez rejestracji.

MSW poinformowało również, że rozszerzona zostaje lista czynników, na podstawie których można się ubiegać o zezwolenia na pobyt czasowy przez cudzoziemców przybywających na Białoruś w celach edukacyjnych.

Ponadto, jak zauważa Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, w przypadku wysoko wykwalifikowanych pracowników zagranicznych, wydawane będzie zezwolenie na pobyt czasowy na okres do dwóch lat. Jednocześnie skraca się z 7 do 3 lat okres tymczasowego pobytu cudzoziemców, wymagany przy ubieganiu się o uzyskanie zezwolenia na pobyt stały. Skrócono również czas pobytu czasowego niezbędny do uzyskania zezwolenia na pobyt na Białorusi przez cudzoziemców z 7 do 5 lat.

Udogodnienia przewidziano też dla cudzoziemców inwestujących na Białorusi, chcących uzyskać zezwolenie na pobyt stały. O ile do tej pory wymagana minimalna kwota inwestycji w walucie obcej wynosiła 150 tys. Euro, to w nowej edycji wskazana jest kwota 15 tys. jednostek podstawowych (dziś 405 tys. białoruskich rubli).

Znadniemna.pl za Kresy24.pl

Brak komentarzy

Skomentuj

Skip to content