HomeOświataNagrody dla najlepszych uczniów „Batorówki” i laureatów „Kolorowych Nutek” z Grodzieńszczyzny (ZDJĘCIA)

Nagrody dla najlepszych uczniów „Batorówki” i laureatów „Kolorowych Nutek” z Grodzieńszczyzny (ZDJĘCIA)

Dyplomy i upominki za doskonałe wyniki w nauce i aktywny udział w szkolnych przedsięwzięciach odebrali 26 czerwca na terenie Konsulatu Generalnego RP w Grodnie uczniowie Polskiej Szkoły Społecznej im. Króla Stefana Batorego przy ZPB w Grodnie („Batorówki”).

Uroczystość została połączona z wręczeniem nagród mieszkającym w Grodnie, Lidzie, Wołkowysku, Werenowie, Oszmianie i Iwiu laureatom VIII edycji Konkursu Polskiej Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej „Kolorowe Nutki” za zajęcie premiowanych miejsc i wyróżnień.

Dyplomy, nagrody i upominki wręczyli wyróżnionym: prezes Związku Polaków na Białorusi Andżelika Borys oraz konsul generalny RP w Grodnie Jarosław Książek.

Witając bohaterów uroczystości dyplomata życzył dzieciom i młodzieży udanych wakacji, które – jak podkreślił – chciałby, żeby nie przebiegały w trybie on-line, lecz zupełnie prawdziwie. – Życzę wam także, abyście w nowym roku szkolnym wrócili do szkoły na zajęcia, które by odbywały się w klasach i żebyście mieli normalny kontakt ze szkolnymi kolegami – mówił Jarosław Książek.

O trudnym okresie w pracy „Batorówki” oraz innych ośrodków edukacyjnych ZPB w warunkach pandemii koronawirusa wspomniała w swoim przemówieniu także prezes ZPB Andżelika Borys. – Dzięki wysiłkowi kadry pedagogicznej „Batorówki” i ciężkiej pracy całego zespołu ZPB udało się nam przetrwać ten trudny okres i nawet osiągać sukcesy – mówiła Andżelika Borys, dziękując nauczycielom „Batorówki”, dyrektorom szkół społecznych w Lidzie, Wołkowysku i Werenowie oraz swoim współpracownikom ze Związku Polaków na Białorusi za owocną pracę na rzecz rozwoju polskiej oświaty, kultury i utrwalania tożsamości narodowej wśród polskiej społeczności na Grodzieńszczyźnie.

Znadniemna.pl

Najnowsze komentarze

  • Gratulacje !!!

Skomentuj

Skip to content