HomeOświataBiałoruś będzie karać za promocję studiowania za granicą

Białoruś będzie karać za promocję studiowania za granicą

Relacje o warunkach studiowania na uczelniach zagranicznych, udostępniane przez studentów i absolwentów tych uczelni, nie mogą być publikowane w białoruskich mediach. Białoruskie Ministerstwo Handlu i Regulowania Antymonopolowego uzna takie relacje za niewłaściwą reklamę.

Białoruski resort antymonopolowy wspólnie z Ministerstwem Edukacji Białorusi prowadzi monitoring publikacji o studiowaniu obywateli Białorusi za granicą, w celu blokowania rozpowszechniania „niewłaściwej reklamy” zagranicznych studiów.

Na witrynie Ministerstwa Handlu i Regulowania Antymonopolowego opublikowano wyjaśnienie, według którego pojęcie „reklama”, które jest zawarte w obowiązującej na Białorusi Ustawie „O reklamie” obejmuje informacje o wrażeniach obywateli Białorusi na temat studiów za granicą i warunkach, jakie zapewniają studentom zza granicy obce uczelnie.

Na mocy wspomnianej ustawy publikowanie tego typu „reklamy” jest dopuszczalne tylko pod warunkiem otrzymania przez publikującego odpowiedniej zgody Ministerstwa Spraw Wewnętrznych oraz Ministerstwa Edukacji Białorusi.

W świetle wykładni pojęcia „reklamy” zaproponowanej przez białoruskie władze, jako reklama będzie traktowana:

• Informacja, konsultacje dotyczące przygotowania dokumentów oraz organizacja i pomoc w spełnieniu warunków rekrutacji na zagraniczne uczelnie;
• Organizacja wyjazdu i pobytu w obcym kraju;
• Pomoc w przygotowaniu do rozmowy kwalifikacyjnej w ambasadzie kraju, do którego jest planowany wyjazd zainteresowanego studiami w tym kraju;
• Prowadzenie korespondencji z uczelniami, rekrutującymi studentów z Białorusi;
• Informacje o systemie edukacji w innych krajach oraz o warunkach rekrutacji oferowanych przez zagraniczne uczelnie.

Nakładane przez Rząd Białorusi ograniczenia oznaczają spadek prestiżu wśród białoruskiej młodzieży wyższego wykształcenia, ofiarowanego przez uczelnie Białorusi.

Obecnie, według danych UNESCO, za granicą studiuje blisko 24 tysięcy obywateli Białorusi. Setki studentów wyjeżdżają w ramach wymiany międzyuczelnianej, niektórzy w ramach rozmaitych programów, w tym takich, które są realizowane w ramach wspierania Białorusi przez Unię Europejską.

Jednym z krajów, najczęściej wybieranych przez białoruską młodzież do podjęcia studiów wyższych, jest Polska. Obywatele Białorusi stanowią drugą pod względem liczebności grupę studentów polskich uczelni po obywatelach Ukrainy

Znadniemna.pl na podstawie naviny.by i mart.gov.by

Najnowsze komentarze

  • A ja nic się nie boję! Niech rbszny reżim pocałuje mnie w tyłek.
    Jak opowiadałem obywatelom RB podczas zajęć o tym że polskie wykształcenie jest lepsze, tak i będę opowiadał. Reżim tenwcześniej czy później zginie.

Skomentuj

Skip to content