HomeSpołeczeństwoKonsulat Generalny RP w Grodnie wznawia przyjmowanie wniosków ws. Karty Polaka

Konsulat Generalny RP w Grodnie wznawia przyjmowanie wniosków ws. Karty Polaka

Konsulat Generalny RP w Grodnie informuje, że od 14 maja 2020 r. (czwartek) placówka wznawia przyjęcia wniosków ws. Karty Polaka.

Fot.: Gov.pl

Osoby, których rozmowy ws. Kart Polaka w marcu br. zostały przełożone w związku z sytuacją epidemiczną, proszone są o złożenie wniosków ws. Karty Polaka według poniższego harmonogramu. Jednocześnie informujemy, że spotkania osób zapisanych na terminy 14-24 maja 2020 r. są przełożone na późniejszy termin, o którym KGRP w Grodnie poinformuje na swojej stronie oraz w mediach społecznościowych.

Na spotkania z konsulem interesanci są zapraszani zgodnie z poniższym harmonogramem:

14 maja 2020 r., godz. 9:30 – osoby zapisane na 17 marca 2020 r. na godz. 9:00

15 maja 2020 r., godz. 9:30 – osoby zapisane na 17 marca 2020 r. na godz. 11:30

18 maja 2020 r., godz. 9:30 – osoby zapisane na 18 marca 2020 r. na godz. 11:30

19 maja 2020 r., godz. 9:30 – osoby zapisane na 18 marca 2020 r. na godz. 9:00

20 maja 2020 r., godz. 9:30 – osoby zapisane na 19 marca 2020 r. na godz. 9:00

21 maja 2020 r., godz. 9:30 – osoby zapisane na 19 marca 2020 r. na godz. 11:30

22 maja 2020 r., godz. 9:30 – osoby zapisane na 20 marca 2020 r. na godz. 9:00

25 maja 2020 r., godz. 9:30 – osoby zapisane na 20 marca 2020 r. na godz. 11:30

Konsulat dysponuje listami osób zapisanych na powyższe terminy. Placówka uprzejmie informuje, że osoby zapisane na inne terminy niż 17-20 marca 2020 r. nie będą w podanych powyżej terminach przyjmowane ze względu na ograniczone możliwości spowodowane zagrożeniem epidemiologicznym COVID-19.

Konsulat informuje ponadto, że osoby przychodzące do Konsulatu są zobowiązane do stosowania środków ochrony osobistej w postaci maseczek oraz rękawiczek. W trosce o bezpieczeństwo innych osób, osoby wchodzące do Konsulatu będą poddane kontroli w zakresie zagrożenia epidemicznego.

O kolejnych terminach dla osób, których rozmowy ws. Karty Polaka zostały przełożone, informacja będzie sukcesywnie powjawiać się na stronie internetowej Konsulatu. Jednocześnie Konsulat Generalny RP w Grodnie informuje, że wskazany powyżej harmonogram przyjęć może zostać zmieniony w zależności od rozwoju stanu zagrożenia COVID-19. Konsulat zastrzega sobie prawo do ponownego wstrzymania przyjęć interesantów lub zmiany systemu przyjmowania na rozmowy w sprawie Kart Polaka w zależności od sytuacji epidemicznej.

Uwaga! Jeżeli ostatni dzień ważności Karty Polaka przypadał na okres stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, okres ważności Karty Polaka ulega przedłużeniu do upływu 3 miesięcy po dniu odwołania tego ze stanów, który obowiązywał jako ostatni (zagrożenia epidemicznego lub epidemii).

Jeśli termin na złożenie wniosku o przedłużenie ważności Karty Polaka upływa w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, termin zostaje wydłużony do upływu 3 miesięcy po dniu odwołania tego ze stanów, który obowiązywał jako ostatni (zagrożenia epidemicznego lub epidemii).

Wynika to z Ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (art. 94). W świetle obowiązujących rozwiązań prawnych ustawowy termin na przedłużenie Karty Polaka został wydłużony.

Jednocześnie informujemy, że Konsulat Generalny RP w Grodnie zawiesza możliwość złożenia wniosku o przedłużenie Karty Polaka drogą elektroniczną od 11 maja 2020r. (poniedziałek).

Ostatnim dniem na złożenie wniosku pocztą elektroniczną będzie 10 maja 2020 r.

Konsulat Generalny RP w Grodnie prosi o bieżące obserwowanie informacji publikowanych na stronie internetowej Konsulatu i w mediach społecznościowych placówki.

 Znadniemna.pl za Konsulat Generalny RP w Grodnie

Brak komentarzy

Skomentuj

Skip to content