HomeReligiaZARZĄDZENIE Księdza Biskupa Aleksandra Kaszkiewicza Biskupa Grodzieńskiego

ZARZĄDZENIE Księdza Biskupa Aleksandra Kaszkiewicza Biskupa Grodzieńskiego

Biskup grodzieński Aleksander Kaszkiewicz

Grodno, 02.04.2020

Nr 151/20

ZARZĄDZENIE

Księdza Biskupa Aleksandra Kaszkiewicza

Biskupa Grodzieńskiego

w sprawie celebracji nabożeństw Wielkiego Tygodnia

w związku z epidemią koronawirusa

Czcigodni Kapłani,

Wielebne Osoby Konsekrowane,

Umiłowani w Chrystusie Panu Bracia i Siostry!

            Dobiega końca okres Wielkiego Postu – czas łaski i nawrócenia, który w tym roku został naznaczony wyzwaniem epidemii koronawirusa. Z całego serca dziękuję za Waszą odpowiedzialność i zrozumienie tego czasu wielkich ograniczeń. Dziękuję Kapłanom i Osobom Konsekrowanym za ich ofiarną służbę wiernym.

W przeżywaniu tegorocznych Niedzieli Palmowej i Triduum Paschalnego będziemy się kierowali Dekretami Kongregacji do spraw Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów z 19 i 25 marca 2020 roku, a także Dekretem Kongregacji Kościołów Wschodnich z 27 marca 2020 roku.

W związku ze złożoną sytuacją epidemiologiczną w Republice Białoruś, w trosce o zdrowie duchowe i fizyczne ludu wiernego, biorąc pod uwagę wyżej wspomniane Dekrety, jak również uwzględniając brak ograniczeń odnośnie wspólnego przebywania osób i ich przemieszczania się, niniejszym zarządzam, co następuje:

 1. Nabożeństwo Niedzieli Palmowej upamiętniające uroczysty wjazd Jezusa do Jerozolimy należy odprawić według formy drugiej lub trzeciej z Mszału Rzymskiego, z pominięciem uroczystego wejścia.
 2. Msza Krzyżma w Wielki Czwartek 9 kwietnia 2020 r. o godz. 10.00 zostanie odprawiona, jak zwykle, w Katedrze Grodzieńskiej z udziałem księży dziekanów i kapłanów, którzy zechcą w niej uczestniczyć. Spotkanie kapłańskie w kurii po zakończeniu Mszy Świętej Krzyżma nie jest przewidziane.
 3. Mszę Wieczerzy Pańskiej należy celebrować według zwykłego porządku, z pominięciem obrzędu umywania nóg.
 4. Liturgię Męki Pańskiej w Wielki Piątek należy celebrować według zwykłego porządku, z następującymi zmianami:
 • W modlitwie powszechnej po dziewiątym (przedostatnim) wezwaniu należy dodać intencję o ustanie epidemii (tekst w załączniku);
 • Akt adoracji Krzyża przez ucałowanie wykonuje tylko celebrans. Inni uczestnicy nabożeństwa adorują Krzyż wspólnie przez uklęknięcie lub głęboki ukłon. Również po zakończeniu nabożeństwa nie adoruje się Krzyża indywidualnie przez ucałowanie. Krzyż należy ustawić w odpowiednio wyeksponowanym miejscu dla wspólnej adoracji.
 1. Poświęcenia pokarmów na stół wielkanocny należy dokonać według zwykłego porządku. Wodę do poświęcenia wierni mogą przynieść ze sobą we własnych naczyniach. Nie należy przechowywać w kościele w jednym naczyniu wody do rozdawania wiernym.
 2. Wigilię Paschalną należy celebrować według zwykłego porządku. W zależności od konkretnej sytuacji, według roztropnego uznania księdza proboszcza, można opuścić obrzęd poświęcenia ognia i procesję z paschałem. W takim przypadku należy rozpocząć liturgię od zapalenia paschału przy ołtarzu i odśpiewania orędzia wielkanocnego Exultet (w wersji krótszej). Liturgię chrzcielną zaleca się ograniczyć do obrzędu odnowienia przyrzeczeń chrzcielnych.
 3. Procesja rezurekcyjna może się odbyć według miejscowego zwyczaju (po Mszy Wigilii Paschalnej, tam gdzie istnieje taka praktyka, lub przed Mszą Świętą w poranek Niedzieli Zmartwychwstania Pańskiego). Według roztropnego uznania księdza proboszcza, procesję rezurekcyjną można opuścić. Tam gdzie istnieje taki zwyczaj, przed Mszą Świętą w poranek wielkanocny może się odbyć nocna adoracja eucharystyczna.
 4. Przy odprawianiu wszystkich nabożeństw należy zachować umiar i roztropność, unikając nadmiernego wydłużania czasu trwania liturgii.
 5. Zbiórka ofiar ludu wiernego na potrzeby Kościoła w Ziemi Świętej w tym roku zostaje przeniesiona z Wielkiego Piątku na XXIV niedzielę zwykłą (13 września).
 6. Niniejsze zarządzenie może zostać zmienione, w zależności od dalszego rozwoju sytuacji.

Kapłanom, Osobom Konsekrowanym i Ludowi Wiernemu życzę błogosławieństwa Bożego i wytrwałości w tym czasie szczególnej próby, abyśmy wszyscy – mimo epidemii koronawirusa – mogli dobrze się przygotować i godnie obchodzić zarówno Niedzielę Palmową, jak i Triduum Paschalne.

Wdzięczni pracownikom służby zdrowia i funkcjonariuszom organów porządku publicznego za ich ofiarne wysiłki w dziele zapobiegania i leczenia koronawirusa, skierujmy w tym trudnym czasie nasze spojrzenie ku Bogu i zaufajmy Temu, w którym pokładamy całą naszą nadzieję.

Z pasterskim błogosławieństwem

i życzeniami dobrego zdrowia

Aleksander Kaszkiewicz

Biskup Grodzieński

 

Załącznik:

Dodatkowe wezwanie do modlitwy powszechnej w Wielki Piątek

P.S.     Przewielebnych P.T. Kapłanów proszę o odczytanie niniejszego zarządzenia wiernym w Niedzielę Palmową 5 kwietnia na każdej Mszy Świętej. Można to uczynić w wersji skróconej, ograniczając się do odczytania wstępu, punktów 3, 4, 5, 9, 10 i zakończenia.

Znadniemna.pl za Catholic.by

Najnowsze komentarze

 • Mam pytenie do Jego Ekscelencji:
  1.DLACZEGO KOŚCIOŁY BIAŁORUSI SĄ OTWARTE?
  2.DLACZEGO SAM KS BISKUP GRZESZY PRZECIWKO PIĄTEMU PRZYKAZANIU (NIE ZABIJAJ)NARAŻAJĄC WIERNYCH NA CHOROBĄ I ŚMIERĆ?
  3. CZY KSIĄDZ BISKUP DBA RZECZYWIŚCIE O SWOJĄ „TRZODĘ” I SŁUCHA PAPIEŻA??
  Wiem, że czyta ksiądz biskup ów portal, a więc proszę o odpowiedź.
  Z poważaniem, Paweł Roś

Skomentuj

Skip to content