HomeHistoriaPolski Sejm przez aklamację oddał hołd ofiarom wywózek na Sybir

Polski Sejm przez aklamację oddał hołd ofiarom wywózek na Sybir

Sejm RP specjalną uchwałą upamiętnił 80. rocznicę rozpoczęcia zbrodniczych wywózek obywateli polskich z Kresów w głąb ZSRR.

„Do maja 1941 r. odbyły się cztery, przeprowadzone na masową skalę deportacje. Mając w pamięci tragiczny los i bohaterską postawę setek tysięcy deportowanych, posłowie w 80 lat po pierwszych deportacjach Polaków na Syberię oddali hołd wszystkim Zesłańcom oraz ich rodzinom” – informuje Sejm.

W uchwale przypomniano, że na zsyłkę trafiło około miliona Polaków, ale również wielu Ukraińców, Białorusinów i Żydów, obywateli Rzeczypospolitej zamieszkujących wschodnie kresy Rzeczypospolitej, zajęte przez Sowietów na mocy paktu Ribbentrop – Mołotow.

„Deportacje naszych rodaków na Sybir były niezwykle bolesnym i tragicznym doświadczeniem dla całego Narodu. Komunistyczny reżim zamierzał dokonać eksterminacji elit politycznych, gospodarczych i intelektualnych oraz rozbić strukturę społeczną Polski. Pomimo skali i charakteru podjętych działań nie udało się zniszczyć ducha w naszym Narodzie” – czytamy w uchwale.

„Nie ma słów, które by w pełni oddały dramat naszych rodaków. Żyli i pracowali ze świadomością, że niewielu może być dany powrót do domów. Pamięć o zesłaniach niech będzie przestrogą dla obecnych i przyszłych pokoleń oraz dowodem, do czego zdolny może być człowiek” – zaapelowali posłowie jednocześnie przypominając, Podkreślono także, że nieludzkie warunki bytowe spowodowały, że życie straciło prawie 200 tysięcy wywiezionych, a wielu z tych, którzy przeżyli, nie dostało szansy powrotu do Ojczyzny.

Znadniemna.pl za Kresy24.pl/sejm.gov.pl

Brak komentarzy

Skomentuj

Skip to content