HomeSpołeczeństwoKonkurs Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”

Konkurs Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”

7 lutego 2020 roku minie 30 lat od chwili powołania Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”. Z tej okazji Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” ogłasza konkurs na przedsięwzięcie polonijne XXX-lecia. Udostępniamy tym samym formularz zgłoszeniowy dla zainteresowanych osób i organizacji.

Uprzejmie prosimy o nadsyłanie propozycji wraz z uzasadnieniem – zgodnie z przedstawionym poniżej formularzem – do dnia 9 marca 2020 r., na adres [email protected].

Zgłoszenia mogą dotyczyć wszelkich przedsięwzięć służących Polonii i Polakom z zagranicy, bądź przez organizacje polonijne realizowanych, w których Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” miało udział organizacyjny lub finansowy, a które w istotny sposób przyczyniły się do poprawy funkcjonowania środowisk, umacniały narodową tożsamość, promowały wiedzę o historii i dniu dzisiejszym Polonii i Polaków na Wschodzie, wspierały profesjonalizację edukacyjnych i kulturalnych inicjatyw Polonii.

W konkursie mogą brać udział organizacje polonijne (wyłącznie!) które współpracowały ze Stowarzyszeniem „Wspólnota Polska” przy realizacji przedsięwzięć opisanych powyżej.

KATEGORIE, W KTÓRYCH BĘDĄ PRZYJMOWANE ZGŁOSZENIA TO:

INWESTYCJE – KULTURA – SPORT

EDUKACJA – PROMOCJA – MEDIA

Zgłoszenia wraz z uzasadnianiem zostaną poddane ocenie przez komisję konkursową.

Wyniki zostaną opublikowane na stronie Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”.

Wyróżnione inicjatywy zostaną zaprezentowane na okolicznościowej wystawie i w rocznicowym wydawnictwie.

FORMULARZE DO POBRANIA:

Formularz zgłoszeniowy do konkursu – wersja PDF

Formularz_zgloszeniowy_30_lat

Znadniemna.pl 

Brak komentarzy

Skomentuj

Skip to content