HomeReligiaSpotkania opłatkowe w oddziałach ZPB

Spotkania opłatkowe w oddziałach ZPB

Sezon spotkań opłatkowych w oddziałach Związku Polaków na Białorusi i stowarzyszeniach, działających przy ZPB, zainaugurowało w dniu 13 grudnia Stowarzyszenie Żołnierzy Armii Krajowej. W kolejnych dniach opłatkiem przełamali się z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia także działacze ZPB w Lidzie i Oszmianie.

Opłatek w Stowarzyszeniu Żołnierzy Armii Krajowej przy ZPB

Zaproszenie na uroczystość opłatkową, rozesłane przez płk Weronikę Sebastianowicz, prezes działającego przy ZPB Stowarzyszenia Żołnierzy Armii Krajowej, przyjęli, jak co roku, liczni partnerzy i przyjaciele mieszkających na Białorusi Żołnierzy Niezłomnych. Wśród gości przyjęcia byli obecni przedstawiciele polskiej dyplomacji wojskowej na Białorusi, Konsul Generalny RP w Grodnie Jarosław Książek, delegacje zaprzyjaźnionych ze środowiskiem mieszkających na Białorusi weteranów AK z Komendy Głównej Straży Granicznej RP, a nawet przedstawiciel Sądu Najwyższego RP sędzia Jacek Wygoda.

Poza reprezentantami oficjalnych urzędów do Grodna, na spotkanie opłatkowe z żołnierzami AK przybyły liczne delegacje organizacji i inicjatyw społecznych, współpracujących z polskim środowiskiem kombatanckim na Białorusi. Były to delegacje: Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy Armii Krajowej z siedzibą w Warszawie na czele z prezesem Arturem Kondratem, Stowarzyszenia Odra-Niemen z siedzibą we Wrocławiu na czele z prezes Iloną Gosiewską, reprezentacja białostockiej Fundacji na rzecz Pomocy Dzieciom Grodzieńszczyzny na czele z wiceprezes zarządu Ireną Konon. Życzenia z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia złożyli podczas przyjęcia opłatkowego akowców także przedstawiciele patriotycznego środowiska pasjonatów jazdy na motocyklach „Jazda Ducha” a także reprezentanci innych polskich środowisk i organizacji patriotycznych z Polski i Białorusi.

Związek Polaków na Białorusi, będący dla Stowarzyszenia Żołnierzy Armii Krajowej organizacją macierzystą, reprezentowała podczas spotkania opłatkowego osobiście prezes ZPB Andżelika Borys. W swoim przemówieniu Andżelika Borys, życząc kombatantom zdrowia i wielu lat życia ze smutkiem przypomniała, że dosłownie kilka dni temu środowisko akowców i polskich patriotów na całym świecie poniosło niepowetowaną utratę, gdyż w wieku 96 lat zmarł związany z Grodzieńszczyzną legendarny żołnierz Armii Krajowej gen. Tadeusz Bieńkowicz ps. „Rączy”, który w styczniu 1944 roku dowodził brawurową akcją odbicia więźniów w Lidzie, za co został uhonorowany Krzyżem Srebrnym Orderu Virtuti Militari.

Spotkanie opłatkowe w Stowarzyszeniu Żołnierzy Armii Krajowej przy ZPB nie obeszło się bez pięknego, programu artystycznego, który dla żołnierzy Armii Krajowej przygotowało młode pokolenie grodzieńskich Polaków. Działający przy Polskiej Szkole Społecznej im. Króla Stefana Batorego przy ZPB w Grodnie zespół wokalny „Akwarele” wykonał dla uczestników przyjęcia wiązankę polskich kolęd tradycyjnych. Uroczystość akowską uświetnił występem także chór, składający się z uczniów Szkoły Średniej nr 36 Grodnie z polskim językiem wykładowym. Był to jeden z rzadkich przypadków, kiedy uczniowie państwowej placówki edukacyjnej mogli wziąć udział w uroczystości, której gospodarzami byli weterani Armii Krajowej, uważanej przez oficjalną historiografię białoruską za formację bandycką.

Po koncercie w wykonaniu młodych grodzieńskich Polaków przyszedł czas na przełamanie się opłatkiem, które poświęcił duszpasterz środowiska akowców i łagierników na Białorusi ksiądz Andrzej Radziewicz.

Spotkanie opłatkowe w Lidzie

Następnego dnia, 14 grudnia, na spotkaniu opłatkowym spotkali się członkowie Oddziału ZPB w Lidzie. Gośćmi uroczystości, podczas której również nie zabrakło śpiewania polskich kolęd, wprowadzających w atmosferę Świąt Bożego Narodzenia, byli współpracujący z miejscowym oddziałem ZPB działacze Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy Armii Krajowej na czele z Arturem Kondratem. Zaszczyciła uroczystość opłatkową swoją obecnością także przebywająca w tym dniu w Lidzie dr hab. Teresa Krasowska, przewodnicząca jury I etapu Międzynarodowego Festiwalu Kolęd i Pastorałek im. ks. Kazimierza Szwarlika, który w tymże dniu w kategorii solistów i zespołów dziecięcych odbył się w siedzibie miejscowego oddziału ZPB.

Spotkanie opłatkowe w Oszmianie

Około 150-ciu Polaków z Oszmiany, Smorgoń, Ostrowca, Soł, Kiemieliszek, Gudogajów i innych miejscowości spotkało się przy opłatku w dniu 15 grudnia w Oszmianie. Uroczystość z darami dla dzieci, uczących się języka polskiego, odwiedziła osobiście prezes ZPB Andżelika Borys.

Znadniemna.pl

Brak komentarzy

Skomentuj

Skip to content