HomeOświataWyróżnienie I stopnia „Kresów 2019” dla Darii Hlebowicz, uczennicy „Batorówki” z Grodna

Wyróżnienie I stopnia „Kresów 2019” dla Darii Hlebowicz, uczennicy „Batorówki” z Grodna

Daria Hlebowicz, uczennica 11 klasy Polskiej Szkoły Społecznej im. Króla Stefana Batorego przy ZPB w Grodnie otrzymała wyróżnienie I stopnia podczas XXVIII Międzynarodowego Konkursu Recytatorskiego dla Polaków z Zagranicy „Kresy 2019”, który 14 grudnia zakończył się w Białymstoku.

Daria Hlebowicz

W ocenie jurorów, najlepiej w przesłuchaniach konkursowych wypadła Agnieszka Szotkowska z Łomnej Dolnej w Czechach, która zdobyła Grand Prix tegorocznych „Kresów”.

Pierwszą nagrodę jury przyznało Platonowi Gejwanowi z Odessy na Ukrainie; zdobył on też nagrodę publiczności. Drugą nagrodę zdobyli wspólnie: Tomasz Matuiza z Wilna na Litwie oraz Mariya Zhulikova z Nur-Sułtanu w Kazachstanie, zaś trzecią – równorzędnie dwóch recytatorów z Wilna na Litwie – Artur Dowgiało i Tomasz Sokołowski.

Fot.: Źmicier Kościn

Kiedy konkurs powstawał, jedną z jego idei była popularyzacja wśród Polonii twórczości Adama Mickiewicza, dlatego przyznawana jest nagroda za najlepszą interpretację jego utworów. W tym roku otrzymała ją Angelina Poswaluk z Baru na Ukrainie.

Jurorzy i organizatorzy zwracali uwagę na wysoki poziom języka polskiego u finalistów. Jak podkreśliła prezes Podlaskiego Oddziału Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” Anna Kietlińska, to cecha szczególna finalistów tej edycji.

Finaliści spędzili w Białymstoku tydzień. Wzięli udział w licznych warsztatach teatralnych, oglądali spektakle w Białostockim Teatrze Lalek i Akademii Teatralnej; mogli też poznać miasto. Organizatorzy stawiają również na integrację środowiska polonijnego, odbyła się m.in. kresowa wigilia.

Anna Kietlińska mówiła wcześniej, że w „Kresach” liczy się nie tylko konkurs, ale – jak podkreśliła – najważniejsza jest możliwość spotkania i zintegrowania osób mówiących po polsku, a mieszkających w różnych częściach świata.

Na okazję do spotkań i dyskusji zwracali też uwagę recytatorzy; podkreślali, że łączy ich nie tylko język polski, ale też ten szczególny język – język poezji.

Głównym organizatorem konkursu jest Podlaski Oddział Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”, a partnerem – m.in. białostocka Akademia Teatralna. Po raz pierwszy konkurs został zorganizowany w 1998 roku dla uczczenia dwusetnych urodzin Adama Mickiewicza.

„Kresy” są jedynym konkursem recytatorskim, organizowanym dla środowisk polonijnych. Ma on podtrzymywać ich związki z krajem i popularyzować polszczyznę.

W tegorocznych eliminacjach w poszczególnych krajach, odbywających się w kilku kategoriach wiekowych, wzięło udział ponad 3,5 tys. uczestników. Na finały zapraszani są najlepsi recytatorzy z najstarszej grupy. W tym roku przyjechało 28 finalistów z 10 krajów.

Znadniemna.pl za radio.bialystok.pl

Brak komentarzy

Skomentuj

Skip to content