HomeSpołeczeństwoŚwiętowanie 101. rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości w strukturach ZPB

Świętowanie 101. rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości w strukturach ZPB

Aż dwie uroczystości z okazji 101. rocznicy odzyskania Niepodległości przez Polskę odbyły się w strukturach Związku Polaków na Białorusi w białoruskiej stolicy. Święto Narodowe obchodzono uroczyście także w Brześciu, Lidzie, Baranowiczach i innych miejscowościach, w których funkcjonują związkowe oddziały bądź ośrodki nauczania języka polskiego.

Oddział ZPB w Mińsku

14 listopada działacze Oddziału ZPB w Mińsku wraz z przybyłymi na uroczystość kolegami z oddziałów organizacji w Borysowie i Stołpcach witali na swojej uroczystości, zorganizowanej w stołecznym klubie „Re:public” wysokich gości. Do Polaków Mińska i okolic przybył bowiem ze świątecznymi życzeniami i pozdrowieniami od wyższej izby polskiego parlamentu senator RP Jacek Włosowicz. Parlamentarzyście towarzyszył ambasador RP na Białorusi Artur Michalski i szef Wydziału Konsularnego przy Ambasadzie RP w Mińsku Piotr Apostolidis.

Zanim wysocy goście zostali przedstawieni zgromadzonym przez prezes Oddziału ZPB w Mińsku Helenę Marczukiewicz, licznie obecne na uroczystości zespoły artystyczne odśpiewały Hymn Narodowy Rzeczypospolitej Polskiej.

Po hymnie goście uroczystości mieli okazję przywitać miejscowych Polaków. Senator RP Jacek Włosowicz składając rodakom życzenia świąteczne nie krył wzruszenia z powodu swojej obecności na obchodach Święta Niepodległości wspólnie z Polakami Mińska. Za możliwość przybycia na uroczystość parlamentarzysta podziękował prezes miejscowego oddziału ZPB Helenie Marczukiewicz oraz ambasadorowi RP w Mińsku Arturowi Michalskiemu.

Ten ostatni, przemawiając do rodaków dziękował im za to, że organizują obchody święta, które jest „niezwykle ważne święta dla wszystkich Polaków”. – Wiem z jakimi trudnościami muszą mierzyć się przedstawiciele Związku Polaków na Białorusi – mówił dyplomata, dziękując członkom największej polskiej organizacji na Białorusi za to, że mimo trudności ich aktywność nie słabnie, a ZPB działa bardzo prężnie. Dziękując miejscowym członkom ZPB za aktywność ambasador podkreślił, że wysiłkiem Oddziału ZPB w Mińsku zostały odnowione liczne miejsca pamięci i nekropolie polskie, rozsiane po ziemi mińskiej.

Po przemówieniach wysokich gości nadszedł czas na prezentację przygotowanego z okazji Święta Niepodległości programu artystycznego. W koncercie wystąpiły działające w strukturach ZPB zespoły artystyczne, które tego wieczoru wykonywały na scenie utwory patriotyczne.

Na koncert świąteczny złożyły się występy kompozytor i wykonawczyni własnych utworów Heleny Abramowicz oraz zespołów: „Wszystko w porządku”, „Liber Cante”, „Biały ptak”, „Czarna Perła”, „Zabawa” i innych. Wystąpił także chór „Polonez”, będący de facto chórem reprezentacyjnym Oddziału ZPB w Mińsku. Nie zabrakło podczas koncertu także dobrego humoru, który zapewnił zgromadzonym występ zespołu kabaretowego „Kapelusz i Beret”.

Po występach artystów, prowadzący wieczór Krystyna Smolska i Andrzej Mieszkow zaprosili zgromadzonych na parkiet do uroczystego odtańczenia poloneza.

Polska Szkoła Społeczna przy ZPB w Mińsku

Uroczystość z okazji 101. Rocznicy odzyskania Niepodległości przez Polskę z odbyła się także w działającej przy miejscowym oddziale ZPB Polskiej Szkole Społecznej.

Uczniowie szkoły przygotowali program artystyczny dla swoich rodziców, rodzeństwa, babć i dziadków, a także honorowych gości uroczystości, wśród których był m.in. kierownik Wydziału Konsularnego przy Ambasadzie RP w Mińsku Piotr Apostolidis, który przybył na szkolną uroczystość z małżonką i dziećmi.

Koncert zainaugurował występ zespołu flecistów ze stołecznej Szkoły Muzycznej nr 19. Młodzi artyści wykonali starodawne polskie melodie, wprowadzając tym samym zgromadzonych na sali w nastrój uroczysty i skłaniający do refleksji.

Potem starsi uczniowie szkoły przypomnieli publiczności dzieje historyczne, poprzedzające odzyskanie przez Polskę Niepodległości i wydarzenia, towarzyszące walce Polaków o niepodległy byt państwowy po proklamowaniu Niepodległości w 1918 roku. Na uczniowski program artystyczny złożyło się recytowanie oraz inscenizacje wierszy patriotycznych m.in. „Katechizmu polskiego dziecka” autorstwa Władysława Bełzy. Szkolny chór „Marzenie” zaśpiewał m.in. piosenkę „Polskie kwiaty”, a grupa uczniów szkoły wykonała utwór pt. „Trzy słowa”, autorstwa Piotra Rudzińskiego, będący piosenką Polonijnego Dnia Dwujęzyczności.

Program artystyczny zakończyło wspólne z publicznością odśpiewanie piosenki „Wszyscy Polacy” z repertuaru legendarnego polskiego zespołu Bayer Full, będącego jednym z prekursorów nurtu muzycznego Disco Polo.

Po koncercie do publiczności przemówiły prezes Oddziału ZPB w Mińsku Helena Marczukiewicz i dyrektor Polskiej Szkoły Społecznej przy ZPB w Mińsku Larysa Krywonosowa. Dyrektor szkoły w imieniu grona pedagogicznego podziękowała uczniom i ich rodzicom za aktywny udział w przygotowaniu programu artystycznego z okazji Święta Niepodległości Polski i zaprosiła do aktywnego udziału w przygotowaniu kolejnych szkolnych imprez. Wzruszenia z powodu spotkania z młodym pokoleniem Polaków Mińska z tak uroczystej okazji, jaką są obchody Święta Niepodległości, nie ukrywał podczas swojego wystąpienia kierownik Wydziału Konsularnego przy Ambasadzie RP w Mińsku Piotr Apostolidis. Dyplomata wysoko ocenił poziom koncertu i zdolności artystyczne uczniów placówki edukacyjnej.

 

Oddział ZPB w Lidzie

Uczniowska Akademia i koncert pieśni patriotycznych w wykonaniu uczniów Polskiej Szkoły Społecznej przy ZPB w Lidzie, złożyły się na świętowanie Niepodległości Polski, które zorganizowano 10 listopada dla Polaków drugiego co do wielkości miasta w obwodzie grodzieńskim. W koncercie wystąpiły m.in. gwiazdy polskiego środowiska artystycznego Lidy, laureaci organizowanych przez ZPB konkursów wokalnych Oksana Fiedziszyna oraz Aryna Hryszanowicz.

 

Społeczna Szkoła Polska im. Tadeusza Rejtana w Baranowiczach

Uroczyste obchody 101. rocznicy Niepodległości Polski odbyły się 11 listopada w Domu Polskim w Baranowiczach.

W koncercie pieśni patriotycznych, przygotowanym przez uczniów Społecznej Szkoły Polskiej im. Tadeusza Rejtana i działaczy miejscowego Oddziału ZPB udział wzięły: chór „Kraj rodzinny”, będący zespołem reprezentacyjnym środowiska Polaków Baranowicz, a także zespoły dziecięce „Słoneczko” i „Dlaczego”.

Polska Szkoła Społeczna im. Ignacego Domeyki przy ZPB w Brześciu

Uczniowie Polskiej Szkoły Społecznej im. Ignacego Domeyki przy ZPB w Brześciu postanowili zaprosić swoich nauczycieli i gości na obchody Święta Niepodległości Polski do miejscowości Skoki, koło Brześcia. 16 listopada w znajdującym się tutaj zabytkowym pałacu Niemcewiczów młodzież szkolna, wsparta przez Konsulat Generalny RP w Brześciu, wydała przyjęcie pod nazwą „Bal Niepodległości”. Wśród gości przyjęcia zauważono prezes Związku Polaków na Białorusi Andżelikę Borys, konsula generalnego RP w Brześciu Piotra Kozakiewicza z małżonką, a także liczną delegacje Brzeskiego Oddziału Obwodowego ZPB na czele z prezes Aliną Jaroszewicz.

Agnieszka Wiśniewska i Paulina Juckiewicz z Mińska/facebook.com, zdjęcia Olgi Dubik, Aleksego Kaznadzieja oraz facebook.com

Najnowsze komentarze

  • Kazik Choder – żołnierz Niezłomny !

  • Można napłodzić całe mnóstwo imprez niby polskich, aby zostały one współfinansowane przez nieRząd RP, ale czy coś się zmieni? Pieniądz, to Mamona.

Skomentuj

Skip to content