HomeOświataW „Batorówce” śpiewano dla Niepodległej

W „Batorówce” śpiewano dla Niepodległej

Uroczystą Akademią i koncertem pod hasłem „Śpiewamy dla Niepodległej”, zorganizowanym przez Polską Szkołę Społeczną im. Króla Stefana Batorego przy Związku Polaków na Białorusi w Grodnie obchodził 10 listopada 101. rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości Oddział Miejski ZPB.

Uroczystość rozpoczęła się od wspólnego odśpiewania Hymnu Rzeczypospolitej Polskiej

Inicjatywę nauczycieli i uczniów „Batorówki” wsparli występem członkowie Zarządu Głównego ZPB i pracownicy biura organizacji. Chórek, składający się z członków Zarządu Głównego i pracowników biura, wykonał dla zgromadzonej na sali publiczności pieśń reprezentacyjną Wojska Polskiego pt. „My, Pierwsza Brygada”. Utwór ten, będący pieśnią I Brygady Legionów Polskich, dowodzonych przez Józefa Piłsudskiego, wspólnie z działaczami ZPB wykonał na scenie prezes honorowy organizacji Tadeusz Gawin, znany z zamiłowania do tradycji legionowej.

Chórek członków Zarządu Głównego ZPB i pracowników biura organizacji z gościnnym udziałem prezesa honorowego ZPB Tadeusza Gawina (trzeci od lewej)

Po nieco spontanicznym i amatorskim występie działaczy ZPB na scenę wyszli artyści lepiej obeznani ze sztuką chóralnego śpiewu – chór działającego przy ZPB Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Seniorzy wykonali kolejny przebój z okresu odzyskania przez Polskę Niepodległości – piosenkę wojskową i patriotyczną pt. „Białe róże”, szeroko znaną pod nazwą „Rozkwitały pąki białych róż”. Nie zabrakło podczas koncertu także występu zespołu, składającego się z kadry pedagogicznej „Batorówki”, który również wykonał kilka piosenek żołnierskich i niepodległościowych.

Chór Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy ZPB

Zespół wokalny nauczycieli „Batorówki”

Zespół wokalny uczniów i nauczycieli „Batorówki”

Z repertuarem patriotycznym zaprezentował się na scenie również działający przy „Batorówce” zespół „Akwarele”, a jego uczestniczka Agnieszka Komincz wykonała kilka piosenek jako solistka.

Śpiewają „Akwarele”

Przed każdym występem prowadzący koncert uczniowie „Batorówki” Eugenia Litwinczyk i Jarosław Maziuk opowiadali publiczności o historii oraz okolicznościach powstania tego, czy innego utworu.

Koncert prowadzili uczniowie „Batorówki” Eugenia Litwinczyk i Jarosław Maziuk

Ze śpiewanych dla Niepodległej pieśni legionowych oraz wojennych tylko jeden, ostatni w koncercie, utwór wyróżniał się na tle wspomnianej tematyki. Był to przebój autorstwa naszego krajana Czesława Niemena znany powszechnie pod tytułem „Sen o Warszawie”. W koncercie grodzieńskim, w wykonaniu Agnieszki Komincz zabrzmiał on jednak w wersji tekstowej, nieco różniącej się od oryginału, jako – „Sen o Grodnie”. W tej wersji wszystkie brzmiące w wersji pierwotnej wyrazy pochodne od słów „Warszawa” i „Wisła” zostały zastąpione wyrazami pochodzącymi od słów „Grodno” i „Niemen”. W opinii publiczności, która z nieskrywanym entuzjazmem przyjęła twórczy eksperyment, w brzmieniu grodzieńskim przebój Czesława Niemena nie tylko nie stracił swoich walorów artystycznych, lecz może nawet zyskał, gdyż zabrzmiał dla uszu grodnian bardziej  nostalgicznie i wzruszająco.

Śpiewa Agnieszka Komincz

Po zakończeniu koncertu dyrektor „Batorówki” Danuta Karpowicz poprosiła obecnego na uroczystości konsula Pawła Niedźwiedzkiego z Konsulatu Generalnego RP w Grodnie o pomoc w rozdaniu nagród uczniom szkoły, którzy zostali laureatami konkursów historycznego, literackiego i plastycznego, przeprowadzonych w „Batorówce” z okazji 101. rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości.

Wypełniona po brzegi aula „Batorówki”

Dziękując za możliwość wzięcia udziału w obchodach Święta Niepodległości wspólnie z działaczami ZPB i uczniami Polskiej Szkoły Społecznej im. Króla Stefana Batorego przy ZPB w Grodnie, konsul RP Paweł Niedźwiedzki wyraził przekonanie, że wiedza o wydarzeniach sprzed 101 lat, zdobywana przez uczniów „Batorówki” na szkolnych lekcjach, niewątpliwie sprzyja kształtowaniu się wśród młodego pokolenia miejscowych Polaków poczucia właściwej tożsamości, będącej warunkiem przynależności do wspólnoty narodowej, której na początku ubiegłego stulecia udało się odrodzić Państwo Polskie i obronić je przed zakusami nieprzyjaciół.

Znadniemna.pl

Brak komentarzy

Skomentuj

Skip to content