HomeHistoriaPrezentacja kopii Aktu Unii Lubelskiej na jubileusz 25-lecia Instytutu Polskiego w Mińsku

Prezentacja kopii Aktu Unii Lubelskiej na jubileusz 25-lecia Instytutu Polskiego w Mińsku

Wernisażem wystawy pt. „Wolni z wolnymi, równi z równymi”, upamiętniającej 450. rocznicę podpisania Unii Lubelskiej, zainaugurował swój 25. jubileuszowy sezon Instytut Polski w Mińsku.

Główny eksponat wystawy – wierna kopia Aktu Unii Lubelskiej ze zbiorów Muzeum Historii Polski w Warszawie

Głównym eksponatem wystawy, którą 23 października uroczyście otwarto  w Narodowym Muzeum Historycznym Republiki Białoruś w Mińsku, jest kopia konserwatorska Aktu Unii Lubelskiej, w stopniu możliwie największym powtarzająca materiały oraz technologie wykonania oryginału tego historycznego dokumentu.

Według organizatorów wystawy ma ona przybliżyć społeczności białoruskiej okoliczności podpisania Aktu Unii Lubelskiej w 1569 roku, a także wytłumaczyć realia historyczne czasów, w których dokument został podpisany. Zawarte 1 lipca 1569 roku porozumienie, powołujące do życia nowy organizm państwowy – Unię Korony Polskiej i Wielkiego Księstwa Litewskiego – obowiązywało przez ponad dwa wieki, a samo państwo było największym i najpotężniejszym mocarstwem w ówczesnej Europie.

Bezprecedensowy, jak na owe czasy, akt państwowotwórczy, jakim była zawarta przez dwa sąsiednie kraje Unia Lubelska, w roku 2018 został wpisany na Światową Listę Programu UNESCO „Pamięć Świata”. Oryginał dokumentu jest przechowywany w Archiwum Akt Dawnych w Warszawie i ze względu na specyficzne wymagania, dotyczące warunków jego ekspozycji, nie jest dostępny dla publiczności.

W ramach wernisażu  został wyświetlony film pt. „Unia Lubelska. Kopia i oryginał”, opowiadający o  trwających prawie dwa lata pracach nad wykonaniem wiernej kopii historycznego dokumentu.

Witający gości wydarzenia ambasador RP na Białorusi Artur Michalski przypomniał zgromadzonym, że otwierana wystawa inauguruje 25. jubileuszowy sezon działalności w stolicy Białorusi Instytutu Polskiego, który w ramach Jubileuszu, obchodzonego przez placówkę, przygotował szereg niezwykle ciekawych wydarzeń kulturalnych. W wystawie, inaugurującej jubileuszowy sezon Instytutu Polskiego w Mińsku, na zaproszenie obecnego dyrektora tej instytucji Cezarego Karpińskiego przybyli jego poprzednicy z lat ubiegłych, m.in. ambasador RP na Litwie Urszula Doroszewska i konsul generalny RP w Brześciu Piotr Kozakiewicz.

Gości wernisażu wita ambasador RP na Białorusi Artur Michalski

Gości wernisażu przywitał także dyrektor instytucji, która udostępniła do zaprezentowania w stolicy Białorusi główny eksponat wystawy. Był to dyrektor  Muzeum Historii Polski w Warszawie Robert  Kostro, który przyznał, że kopia Aktu Unii Lubelskiej jak dotąd nie była prezentowana poza granicami Polski.

Przemawia dyrektor  Muzeum Historii Polski w Warszawie Robert  Kostro

Gości wydarzenia wita Paweł Sapoćko, dyrektor Muzeum Historycznego Białorusi w Mińsku

Obok głównego eksponatu na wystawie można podziwiać także inne, przypominające jedno z najważniejszych wydarzeń w dziejach Europy, jakim było zawarcie Unii Lubelskiej. Jest nim m.in. wielkoformatowe zdjęcie obrazu Jana Matejki pt. „Unia Lubelska”. Mistrz namalował to dzieło „ku pokrzepieniu serc” rodaków w roku 1869, aby upamiętnić 300. rocznicę zawarcia Unii między Koroną Polską i Wielkim Księstwem Litewskim. W ramach wystawy prezentowane są także pochodzące ze zbiorów Biblioteki Akademii Nauk Republiki Białoruś oryginały dzieł autorstwa Macieja Stryjkowskiego (Kronika Polska, Litewska, Żmudzka i wszystkiej Rusi ) oraz Jana Herburta (Statua Regni Poloniae). Wystawiony jest także wygłoszony 27 czerwca 1569 roku tekst przemówienia Jana Chodkiewicza, jednego z sygnatariuszy Aktu Unii Lubelskiej z ramienia Wielkiego Księstwa Litewskiego. Na ekspozycję wystawy złożyły się także liczne mapy Rzeczypospolitej Polskiej z XVI stulecia oraz grafiki z tamtych czasów.

Sekretarz generalny Konferencji Episkopatu Białorusi, biskup piński Antoni Dziemianko ogląda zdjęcie obrazu Jana Matejki „Unia Lubelska”.

Oryginał dzieła Jana Herburta Statua Regni Poloniae ze zbiorów Biblioteki Akademii Nauk Republiki Białoruś

Oryginał kroniki Macieja Stryjkowskiego, rok wydania – 1582, ze zbiorów Biblioteki Akademii Nauk Republiki Białoruś

Wydana na potrzeby wystawy broszura zawiera m.in. opis obrazu Jana Matejki oraz  gruntowne analizy wydarzenia sprzed 450-ciu lat. „Dzieje naszego kontynentu to nie tylko konflikty i spory, ale także, a może przede wszystkim, wspólnota kultury i poczucie jedności, częściowo zerwane w czasach komunistycznej dyktatury, a teraz pieczołowicie odbudowywane. Unia Lubelska powinna stać się tym fundamentem, na którym narody Europy opierać się będą, jak „wolni z wolnymi i równi z równymi” – napisał w zawartej w broszurze analizie polski historyk i politolog Andrzej Gil.

Wystawę „Wolni z wolnymi, równi z równymi”, upamiętniającą 450. rocznicę podpisania Unii Lubelskiej, zorganizowały w białoruskiej stolicy: Instytut Polski w Mińsku, Muzeum Historii Polski w Warszawie oraz Narodowe Muzeum Historyczne w Mińsku. Koordynatorem wydarzenia z ramienia  Muzeum Historycznego w Mińsku jest Tatiana Miranowicz.

Wystawa będzie dostępna dla zwiedzających do 13 listopada.

 Paulina Juckiewicz z Mińska

Najnowsze komentarze

  • Brawo Cezary Karpiński

Skomentuj

Skip to content