HomeOświataPodsumowanie II edycji projektu „Razem dla edukacji”

Podsumowanie II edycji projektu „Razem dla edukacji”

Podsumowanie II edycji projektu „Razem dla Edukacji” odbyło się w poniedziałek, 21 października, w Białymstoku. Inicjatywa jest realizowana przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” i współfinansowana przez Ministerstwo Edukacji Narodowej RP, którego szef Dariusz Piontkowski wziął udział w wydarzeniu.

Podczas uroczystego podsumowania II edycji projektu „Razem dla edukacji” Certyfikat uczestnika projektu otrzymała Irena Głuchowska (po prawej), dyrektor Polskiej Szkoły Społecznej przy Oddziale ZPB w Brześciu. Obok stoją: minister edukacji narodowej RP Dariusz Piontkowski i prezes Podlaskiego Oddziału Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” w Białymstoku Anna Kietlińska

Podsumowanie  II edycji projektu „Razem dla Edukacji” stało się okazją do wręczenia Certyfikatów, potwierdzających udział w projekcie polskich i zagranicznych placówek oświatowych, m.in. ośrodków działających przy oddziałach Związku Polaków na Białorusi, bądź wspieranych przez ZPB. Certyfikaty odebrały m.in. dyrektor Polskiej Szkoły Społecznej przy Oddziale ZPB w Brześciu Irena Głuchowska oraz wiceprezes Stowarzyszenia Nauczycieli Polskich przy ZPB Anastazja Hakiri, która wykłada język polski w Szkole Średniej nr 2 w Mohylewie.

Certyfikat uczestnika projektu „Razem dla edukacji” dla Polskiej Szkoły Społecznej przy Oddziale ZPB w Brześciu

Anastazja Hakiri z Certyfikatem dla Szkoły Średniej nr 2 w Mohylewie

Certyfikat dla Szkoły Średniej nr 2 w Mohylewie

Wspólne przygotowywanie projektów edukacyjnych o polskiej historii i tradycji przez uczniów szkół z Polski i z zagranicy to główne założenie projektu „Razem dla edukacji”, realizowanego przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”. Dotąd zaangażowało się w niego blisko 80 szkół.

Anastazja Hakiri z Mohylewa udziela wywiadu białostockim mediom

Projekt polega na tym, że szkoła z Polski i szkoła z polskim językiem nauczania spoza kraju wchodzą ze sobą w partnerstwo i wspólnie wymyślają i realizują projekty edukacyjne dla uczniów i dla kadry pedagogicznej. Wspólne projekty mogą przybrać różne formy od szkoleń, warsztatów, zielonych szkół aż po np. gazetki szkolne, tworzenie scenariuszy i filmów czy projekty wykorzystujące nowe media.

W poniedziałek podsumowano jego II edycję. Projekt dofinansowany został przez resort edukacji.

W dwóch pierwszych edycjach wzięło udział ponad 50 par szkół z Polski i z innych krajów, m.in. z Litwy, Białorusi, Ukrainy, USA, Australii czy z Włoch – powiedziała w poniedziałek PAP prezes Podlaskiego Oddziału Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” Anna Kietlińska. Dodała, że trwa III edycja. Uczestniczy w niej około 30 par szkół.

„Największym sukcesem jest to, że projekt ma swoją rację bytu i szkoły z bardzo dużym zaangażowaniem do niego podchodzą. Jest świetnym wsparciem edukacji humanistycznej, polonistycznej i poznawania dziedzictwa polskiego przez obu partnerów” – powiedziała Kietlińska.

W jej ocenie uczniom z Polski projekt uświadamia, że języka polskiego uczy się poza granicami i są tam polskie środowiska, jest tam młodzież, która chce mieć kontakt z osobami z Polski. „Uczestnicy mogą też dotrzeć do takich miejsc, które są związane z polską historią, z polską kulturą, ale poza Polską” – powiedziała.

„Chodzi nam też o to, aby szkoły miały w sobie oparcie i mogły się wymieniać doświadczeniami” – mówiła Anna Kietlińska i dodała, że ważnym aspektem dla szkół polonijnych jest możliwość otrzymania wsparcia metodycznego i merytorycznego.

Kietlińska zaznaczyła, że organizatorom zależy też, aby te partnerstwa były stałe. Stąd, oprócz nowych szkół w kolejnych edycjach, mile są widziane szkół, które już wcześniej uczestniczyły w projekcie.

W sierpniu rozpoczęła się III edycja projektu. Potrwa ona do września przyszłego roku. Jest w niej około 30 par szkół. Kietlińska dodała, że obecnie trwa nabór na IV edycję na lata 2020-2021.

Materiały edukacyjne i wszelkie informacje można znaleźć na stronie internetowej projektu www.razemdlaedukacji.org.pl.

 Znadniemna.pl  na podstawie facebook.com/www.gov.pl/Dzieje.pl/PAP

Brak komentarzy

Skomentuj

Skip to content